Obavijesti

Dragi korisnici i posjetitelji naših Facebook i mrežnih stranica, imamo prijedlog za originalan božićni poklon za nekog od vaših najdražih! Poklon kojim im pružate različite svjetove, svjetove koji se nalaze u knjigama Gradske knjižnice Vodice – godišnje članstvo u knjižnici. Ove godine neka se ispod drvca nađe naša članska iskaznica - za 40 kuna možete učlaniti djecu i mlade do osamnaeste godine starosti, 50 kuna će vas doći članstvo za redovne studente i umirovljenike, a za sve ostale članstvo je 70 kuna.
Vidimo se!

U utorak 15. prosinca u Gradskoj knjižnici Vodice bit će otvorena izložba starih fotografija Vodica.

Autor izložbe je Tonči Juričev-Grgin koji već duži niz godina sa puno entuzijazma prikuplja fotografsku građu vezanu uz nekadašnje Vodice. Na ovoj izložbi, koju je nazvao "Vodiški kvadar", izložit će nam 110 fotografija.

Otvorenje je u 18 sati i 30 minuta u multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice.

Svi ste pozvani!

 

KLASA: 112-01/15-01/08
UR. BROJ: 2182/04-8-2-1-01-15-1
Vodice, 04. prosinca 2015. godine.

Na temelju članka 59. Zakona o radu (NN 93/14), članka 25. i članka 34. Zakona o knjižnicama („Narodne novine broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09), Pravilnika o izmjenama pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci ( „Narodne novine" broj 28/11, 16/14 i 60/14 Ispravak), Pravilnika o radu Gradske knjižnice Vodice, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Vodice, dodatak A (BROJ 153/2010, 290/2013, 305/2013), članka 13. Statuta Gradske knjižnice Vodice i Plana za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradskoj knjižnice Vodice za 2015. godinu (KLASA: 112-01/15-01/01, Ur.broj: 2182/04-8-2-01-15-1) donesenog 25.02.2015. godine, ravnateljica dana 04. 12. 2015. godine objavljuje:

JAVNI POZIV
za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
za radno mjesto knjižničar

U okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa", primaju se polaznici Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom u Gradsku knjižnicu Vodice.

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

• VŠS – završen preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 30 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva,
• poznavanje engleskog jezika
• poznavanje rada na računalu

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana, koje bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog radnog staža u mirovinskom osiguranju nemaju više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja, a koje osim što ispunjavaju uvjet tražene stručne spreme, pripadaju ciljanoj skupini za primjenu mjera aktivne politike zapošljavanja „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa" putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

• životopis
• preslika osobne iskaznice
• preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu
• preslika dokaza o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma)
• dokaz o nedostatku radnog iskustva u zvanju za koje se osoba obrazovala (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
• Uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (dokaz o prijavi u evidenciju nezaposlenih)
• Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 30 dana)

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati će biti pozvani na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih posebnih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata rada. Gradska knjižnica Vodice može provesti i neki oblik provjere znanja i sposobnosti, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.

Gradska knjižnica Vodice nije dužna izvršiti odabir, a može donijeti i odluku o poništenju Poziva, odnosno pojedinih radnih mjesta.

Kandidati koji budu odabrani, bit će predloženi Zavodu za zapošljavanje, nakon čega će se sklopiti ugovori o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa s onim kandidatima čije uključenje u program „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa" odobri Zavod. Odabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente.

Po obavljenom stručnom osposobljavanju, osobe stječu pravo polaganja stručnog ispita za knjižnično osoblje, sukladno važećim propisima Zakona o knjižnicama („Narodne novine broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09) i Pravilnika i izmjenama pravilnika o uvjetima i načinu sjecanja stručnih znanja u knjižničarskoj struci ( „Narodne novine" broj 28/11, 16/14 i 60/14 Ispravak), a troškove polaganja snosi Gradska knjižnica Vodice (za prvo polaganje).

Polaznici osposobljavanja nisu u radnom odnosu i Gradska knjižnica Vodice nije obvezna zaposliti polaznike nakon završenog osposobljavanja i položenog stručnog ispita.
Javnom pozivu imaju pravo pod jednakim uvjetima pristupiti oba spola.

Prijave po ovom Pozivu podnose se u roku od osam dana od dana njegove objave na adresu: Gradska knjižnica Vodice, Obala Vladimira Nazora 4, 22211 Vodice, s naznakom „Stručno osposobljavanje za rad".
Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Ovaj Poziv objavljuje se na web stranici i oglasnoj ploči Gradske knjižnice Vodice i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ravnateljica:
Sanja Radin-Mačukat, mag.bibl., v.r.

U iščekivanju blagdana Svetoga Nikole čitali smo slikovnicu „Jupi, došao je sveti Nikola", autorice Sanje Pilić, u kojoj malog dječaka Pericu muči pitanje: da li je tijekom godine bio dobar ili zločest, odnosno hoće li mu sveti Nikola donijeti darove ili će od Krampusa dobiti šibu. Iz priče su naši predškolci doznali kako djeca ponekad mogu biti naporna i neposlušna, ali su u suštini sva djeca dobra. Nakon slušanja priče i razgovora o svetom Nikoli (i darovima) djeca su uz igru vježbala početna slova i glasove u riječima.

Povodom dvadesetog rođendana Gradske knjižnice Vodice, u suradnji s knjigovežnicom "Vitić", tiskali smo nove članske iskaznice.

Pozivamo sve članove da podignu svoju iskaznicu.

Večeras je u Gradskoj knjižnici Vodice otvorena izložba crteža Nikole Mihića – Martinela pod nazivom „Vodiški zmajevi". Autora Martinela predstavila je Sanja Radin – Mačukat, a ugodnu atmosferu u multimedijalnoj dvorani upotpunio je vodičko-šibenski zavičajni pjesnik Petar Ivas kazivajući stihove nekoliko svojih pjesama.

Nikola Mihić – Martinelo slikanjem se bavi zadnjih dvadesetak godina. Ponajveća inspiracija i najdraže (meditativno) okružje su mu Gradeji, vodičko polje u kojem provodi veći dio dana.

Ovo mu je prva samostalna izložba u rodnim Vodicama, a možete je razgledati do 12. prosinca ove godine.

 

Otvorena izložba Nikole Mihića - Martinela_2Otvorena izložba Nikole Mihića - Martinela_3Otvorena izložba Nikole Mihića - Martinela_4Otvorena izložba Nikole Mihića - Martinela_5Otvorena izložba Nikole Mihića - Martinela_8Otvorena izložba Nikole Mihića - Martinela_6Otvorena izložba Nikole Mihića - Martinela_9Otvorena izložba Nikole Mihića - Martinela_7Otvorena izložba Nikole Mihića - Martinela_13Otvorena izložba Nikole Mihića - Martinela_1Otvorena izložba Nikole Mihića - Martinela_10Otvorena izložba Nikole Mihića - Martinela_12Otvorena izložba Nikole Mihića - Martinela_11Otvorena izložba Nikole Mihića - Martinela_14Otvorena izložba Nikole Mihića - Martinela_15

Na današnjoj smo pričaonici čitali priču „Petra i novi prijatelj" autorice Aline de Petigny. Problemska je to slikovnica o djeci sa tjelesnim oštećenjem i prihvaćanju različitosti. Nakon što su odslušala priču djeca su se posvetila crtanju i to lijevom rukom.

Na kraju ih je teta Blanka pokušala prepoznati zatvorenih očiju. 

 

Pričaonica Petra i novi prijatelj_11Pričaonica Petra i novi prijatelj_5Pričaonica Petra i novi prijatelj_7Pričaonica Petra i novi prijatelj_4Pričaonica Petra i novi prijatelj_10Pričaonica Petra i novi prijatelj_1Pričaonica Petra i novi prijatelj_9Pričaonica Petra i novi prijatelj_3

S ponosom dijelimo s Vama vijest kako je Središnji koordinacijski odbor akcije Gradovi i općine – prijatelji djece kojeg čine predstavnici Saveza društava Naša djeca Hrvatske, Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju, Ureda UNICEF-a u Hrvatskoj, Udruga gradova, Udruga općina i koordinatora iz gradova i općina na godišnjem savjetovanju dodijelio povelju Gradu Vodicama za uzorno provedenu NAJ-AKCIJU 2015. godine - projekt „Brnistra: rano otkrivanje jezičnih i govornih smetnji". Projekt je nagrađen kao akcija kojom je „poboljšan i uljepšan život djece".
Nagradu je ravnateljici Gradske knjižnice Vodice Sanji Radin-Mačukat uručio zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.

Naj-akcija_1Naj-akcija_2Naj-akcija_3Naj-akcija_4Naj-akcija_5

U utorak 24. studenoga predstavit će nam se vodički slikar Nikola Mihić - Martinelo.

Bit će to njegova prva samostalna izložba u rodnim Vodicama. U multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Vodice izložit će svoje osebujne crteže naslovljene "Vodiški zmajevi". Slikanjem i crtanjem bavi se zadnjih dvadesetak godina. Prije ove izložbe imao je dvije samostalne u Šibeniku i više skupnih sa kolegama iz likovne udruge "More".

Inače, kako sam kaže, u Vodicama samo prespava, a veći dio dana provodi u svojim Gradejima (jedno od vodičkih polja). Oni su mu meditativno okružje i glavna inspiracija.

Otvorenje izložbe bit će u 18 sati i 30 minuta, a moći ćete ju razgledati do 12. prosinca.

 

U utorak nam se predstavlja vodički slikar Nikola Mihić - Martinelo_2

Večeras je u prepunoj dvorani Gradske knjižnice Vodice održano predstavljanje knjige "Admiralovi zapisi" Davora Domazeta - Loše.

Osebujni admiral, rodom iz Sinjske krajine, održao je izuzetno zanimljivo predavanje o Domovinskom ratu, svim važnijim vojnim operacijama Hrvatske vojske, a posebice o "Oluji" i svemu što joj je prethodilo. Predstavljajući svoju knjigu, koja slovi za najbolju o Domovinskom ratu, admiral Lošo dotakao se i mnogih crtica iz povijesti hrvatskog naroda. Pričalo se i o Titu, Paveliću, kardinalu Stepincu, a rečeno je ponešto i o glavnim akterima današnje političke scene.

U organizaciji ove večeri sudjelovao je i gospodin Zdravko Vampovac (naš sumještanin rodom iz Virovitice) kojem iskreno zahvaljujemo.

Svima koji nisu bili na predstavljanju knjige, a željni su pročitati mnoge zanimljivosti koje ona sadrži  (poput one o pravom podrijetlu Josipa Broza), preporučujemo da je potraže na policama Gradske knjižnice Vodice.

 

Admiral Davor Domazet - Lošo gostovao u vodičkoj knjižnici_3Admiral Davor Domazet - Lošo gostovao u vodičkoj knjižnici_2Admiral Davor Domazet - Lošo gostovao u vodičkoj knjižnici_4Admiral Davor Domazet - Lošo gostovao u vodičkoj knjižnici_6Admiral Davor Domazet - Lošo gostovao u vodičkoj knjižnici_7Admiral Davor Domazet - Lošo gostovao u vodičkoj knjižnici_8Admiral Davor Domazet - Lošo gostovao u vodičkoj knjižnici_9Admiral Davor Domazet - Lošo gostovao u vodičkoj knjižnici_1

 

I ove godine Gradska knjižnica Vodice nagradila je svoje najmarljivije korisnike.

Budući nogometaš Šimun Storić pročitao je najviše knjiga među djecom do 12 godina, gimnazijalka Luce Latin među mladima od 13 do 18 godina, a  šjor Ive Fržop među starijima od 18. Njega je uistinu teško nadmašiti. Vjerovali ili ne, svakodnevno pročita jednu knjigu. 

Iskrene čestitke svim nagrađenima!

 

Najčitači u 2015. godini_3Najčitači u 2015. godini_4Najčitači u 2015. godini_5Najčitači u 2015. godini_1Najčitači u 2015. godini_2

Jutros je na našem dječjem odjelu održan igrokaz „Od korice do police", autorice Ane Sudarević, u izvedbi djelatnika Gradske knjižnice Vodice i tete Kate Škugor. Uz to što su bila oduševljena izvedbom, djeca dječjeg vrtića Tamaris naučila su kako se treba brinuti o knjigama, kako ih čuvati i sačuvati. A djeca su i nas oduševila svojim talentima na „svjetlima pozornice". Potom su s velikom pažnjom listala slikovnice i uz pomoć oslikanih kockica izmišljala svakojake priče.

Zahvaljujemo se djeci i njihovoj teti Mirjani na dolasku i veliko hvala teti Kati na njenom angažmanu i simpatičnom poklonu balerine koja čita.

Od korice do police_3Od korice do police_4Od korice do police_6Od korice do police_9Od korice do police_10Od korice do police_11Od korice do police_13Od korice do police_14Od korice do police_17Od korice do police_16Od korice do police_18Od korice do police_21Od korice do police_22Od korice do police_23Od korice do police_2Od korice do police_1Od korice do police_5

Sinoć je u multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Vodice održana večer u kojoj smo se upoznali sa životom i profesionalnim djelovanjem psihologinje i književnice Tomice Šćavine (mlađe).

Kroz njen razgovor sa voditeljicom ovog događaja Martinom Tabulom saznali smo puno zanimljivosti o svim aspektima njenog rada, a njih nije malo. Tomica, inače rođena Vodičanka, autorica je nagrađivanih romana „Brod za Lajku" i „Povratak genija", knjiga kolumni „Koordinate sreće" i „Unutarnji kompas", zbirke pjesama „Ornamenti pada", a upravo je izašla i njena prva knjiga za djecu pod nazivom „Krotitelj oblaka". Sve navedene knjige nalaze se na policama Gradske knjižnice Vodice. Naravno da se razgovaralo i o terapiji pisanjem po kojoj je Tomica jako poznata, a nije se mogla izbjeći i koja riječ o snažnoj povezanosti sa obitelji i „ovisnosti" o moru.

Napomenimo i da su Martini u razgovoru sa gošćom pomagale  učenice petog razreda Osnovne škole Vodice, inače polaznice novinarske škole Kate, Šejla i Laura. Pohvale njima i njihovoj mentorici Meri Juričev-Dumpavlov.

Svima koje zanima nešto više o radu Tomice Šćavine, a nisu bili na sinoćnjem predstavljanju, preporučujemo da pročitaju intervju koji je dala za Info Vodice (12. listopada ove godine).

 

Večer sa Tomicom Šćavinom_4Večer sa Tomicom Šćavinom_5Večer sa Tomicom Šćavinom_7Večer sa Tomicom Šćavinom_6Večer sa Tomicom Šćavinom_8Večer sa Tomicom Šćavinom_10Večer sa Tomicom Šćavinom_9Večer sa Tomicom Šćavinom_11Večer sa Tomicom Šćavinom_2Večer sa Tomicom Šćavinom_1Večer sa Tomicom Šćavinom_3

Jutros su knjižnicu posjetiili naši dragi petaši (c razred) u pratnji svoje profesorice hrvatskog jezika Meri Juričev-Dumpavlov i školske knjižničarke Matee. Kroz sve odjele  knjižnice  provela ih je Martina, a na kraju se sa njima susrela i ravnateljica  Gradske knjižnice Vodice Sanja Radin-Mačukat. 

Petaši posjetili knjižnicu_2Petaši posjetili knjižnicu_3Petaši posjetili knjižnicu_7Petaši posjetili knjižnicu_6Petaši posjetili knjižnicu_8Petaši posjetili knjižnicu_9Petaši posjetili knjižnicu_5Petaši posjetili knjižnicu_4Petaši posjetili knjižnicu_10Petaši posjetili knjižnicu_17Petaši posjetili knjižnicu_11Petaši posjetili knjižnicu_13Petaši posjetili knjižnicu_12Petaši posjetili knjižnicu_15Petaši posjetili knjižnicu_14Petaši posjetili knjižnicu_1

 

Naša knjižnica je malena, a kako bi napravili mjesta za nove naslove otpisali smo neke od jako zanimljivih duplikata koje vam poklanjamo povodom Dana hrvatskih knjižnica.
Dođite i odaberite si nešto jer knjiga je najbolji prijatelj!

Danas je u multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Vodice, u sklopu projekta Brnistra, profesorica logopedije Romana Mačukat održala logopedsku radionicu za poticanje predvještina čitanja i pisanja. Cilj današnje radionice bio je upoznati djecu s konceptom tiska, pa su tako ona vježbala imenovanje slova i radila na razumijevanju pročitane priče.

_4_3_1_2_4_3_5_2

U multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Vodice održan je sastanak profesorice logopedije Romane Mačukat sa prvom grupom roditelja čija djeca imaju određenih poteškoća u govorno-jezičnom izražavanju.

U sklopu logopedskog projekta „Brnistra" prof. Mačukat obavila je testiranja vodičkih predškolaca i na taj način došla do konkretnih saznanja o svoj djeci.

Roditeljima odabrane djece pobliže je obrazložila situaciju i pojasnila metode pomoću kojih će djeci pokušati pomoći u savladavanju jezično-govornih poteškoća.

U tu svrhu, četvrtkom u jutarnjim satima u multimedijalnoj dvorani održavat će kreativne radionice za djecu, a sa roditeljima će se i nadalje sastajati utorkom poslijepodne.

Djeca Osnovne škole Vodice danas su uživala u susretu s autoricom i ilustratoricom Jagodom Sablić. Ruke su cijelo vrijeme bile u zraku, djeca su čitala, pogađala odgovore na zagonetke, postavljala pitanja autorici, ona je njima postavljala pitanja, dogovorena je buduća suradnja između djece i autorice, a sve kroz razgovor i smijeh.

Veselimo se budućim susretima!

_1_10_11_12_13_14_15_16_17_3_4_5_6_8_9

Jutros se na našem Dječjem odjelu odvijala još jedna radionica pod „redateljskom palicom" tete Kate Škugor. U nešto više od sat vremena druženja s vrtićanima igrao se „memory", stvarao zvuk padanja kiše, a djeca su uz pomoć oslikanih kockica smišljala ideje za priče. Buru oduševljenja izazvala je igra u kojoj je jedno dijete u sredini kruga pokušavalo uhvatiti lopticu dok su mu ostala djeca otežavala stvarajući uz pomoć tkanine efekte vjetra i valova.

_2_31_28_12_7_3_5_8_20_24_22_25

Anketa

Sviđaju li Vam se naše nove mrežne stranice?

Radno vrijeme

Radno vrijeme

Ponedjeljak - petak 08:00 - 19:00

Subota 08:00 - 12:00

Nedjelja Zatvoreno

Kontakt

Obala Vladimira Nazora 4


+385 (0)22 442 095


Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Facebook