Obavijesti

Na temelju članka 13. stavka 2. alineja 6. Statuta Gradske knjižnice Vodice, članka 7. Pravilnika o radu Gradske knjižnice Vodice, članka 25. i članka 34. Zakona o knjižnicama („Narodne Novine“ broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Vodice, dodatak A (BROJ: 153/2010, 290/2013, 305/2013), ravnateljica dana 28.04.2014. godine objavljuje

NATJEČAJ
za izbor pomoćnog knjižničara
na određeno radno vrijeme

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • SSS društvenog smjera (četverogodišnja)
 • položen stručni ispit
 • informatičke vještine i informacijska pismenost
 • jedna godina radnog iskustva

Broj izvršitelja: jedan

Opis poslova:

 • vođenje tehničkih poslova posudbe knjiga i upisivanje korisnika
 • davanje osnovnih kataložnih, bibliografskih informacija knjižnične zbirke (fonda)
 • upućivanje korisnika o načinu korištenja informacijskih pomagala
 • kontroliranje i spremanje knjižne građe
 • vođenje dnevne, tjedne, mjesečne i godišnje statistike o broju korisnika i izdanim knjigama
 • prikupljanje prijedloga korisnika za nabavu novih knjiga i obavještavanje knjižničara o nabavi
 • pisanje opomena i vođenje brige o knjigama koje nisu vraćene
 • sudjelovanje u reviziji knjižnične zbirke (fonda)
 • predlaganje knjiga za uvez i zaštitu i realizacija
 • posluživanje korisnika u čitaonici ili po odjelima
 • unošenje podataka u računalo
 • vođenje blagajničkog poslovanja
 • vođenje evidencije o poštanskim pošiljkama
 • sudjelovanje u realizaciji kulturno – promidžbenih programa
 • suradnja među odjelima knjižnice
 • ostali poslovi po zaduženju ravnatelja

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

 • životopis
 • preslika domovnice
 • preslika diplome o stručnoj spremi
 • preslika potvrde o položenom stručnom ispitu
 • potvrda Zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom iskustvu
 • dokaz o radnom iskustvu u struci (uvjerenje poslodavca, ugovor o radu i sl.)
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 30 dana).

Radni odnos sklapa se na određeno vrijeme, na godinu dana uz puno radno vrijeme i probni rad od 6 mjeseci.
Na natječaj se mogu javiti i osobe bez položenog stručnog ispita, pod uvjetom da isti polože prema važećim propisima iz Zakona o knjižnicama (Narodne novine broj: 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09) i Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (Narodne novine broj: 28/11, 16/14).
Prijave se podnose u roku od osam dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Gradska knjižnica Vodice, 22211 Vodice, Obala Vladimira Nazora 4, p.p. 18, s naznakom za natječaj.
Nakon utvrđenog popisa kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, isti će biti pozvani na pismenu provjeru i razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih posebnih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata rada.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pismenu provjeru i razgovor:

 • Zakon o knjižnicama (NN 105/97, NN 5/98, NN 104/00, NN 69/09)
 • Zakon o radu. // Narodne novine 149/09, 61/11, 82/12, 73/13. Dostupno na: http://www.nn.hr
 • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. // Narodne novine 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13. Dostupno na: http://www.nn.hr
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka. // Narodne novine 103/03; 118/06; 41/08; 130/11; 106/2012. Dostupno na: http://www.nn.hr
 • Zakon o tajnosti podataka. // Narodne novine 79/07; 86/12. Dostupno na: hhttp://www.nn.hr
 • Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 58/99) dostupno na: http://www.nn.hr
 • Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/01) Dostupno na: http://www.nn.hr
 • Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02). Dostupno na: http://www.nn.hr
 • Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05). Dostupno na: http://www.nn.hr
 • Etički kodeks Hrvatskog knjižničarskog društva. // HKD novosti 21 (2002), str. 14. Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/hr/eticki_kodeks/
 • Narodna knjižnica : IFLA-ine i UNESCO-ove smjernice za razvoj službi i usluga. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2003.
 • Horvat, A.; Živković, D. Knjižnice i autorsko pravo. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2009.
 • Tadić, K.: Rad u knjižnici. Opatija : Naklada Benja, 1994. Dostupno na: http://www.dzs.ffzg.unizg.hr
 • Sečić, D.: Informacijska služba u knjižnici. Lokve : Benja, 2006.

Ravnateljica:
Sanja Radin-Mačukat, mag.bibl.

 

Završeno je glasovanje za fotografski natječaj „Čitatelj“. Najbolja fotografija je „Marko čita molitvenik“, autorice Đurđice Krog s osvojenih trideset „lajkova“. Dodjela nagrade održat će se u srijedu, 23. travnja u 20 i 30 sati u Gradskoj knjižnici Vodice. Čestitamo! 

Noć knjige, manifestacija kojom se obilježava Svjetski dan knjige i autorskih prava kako bi se afirmirala kultura čitanja, potaknuo razgovor o literaturi i podigla svijest o važnosti knjige u svakom društvu i svakom vremenu, održat će se 23. travnja 2014. godine.

Gradska knjižnica Vodice poziva sve koji žele sudjelovati u Noći knjige 2014. da dođu u našu ustanovu od 18 do 23 sata i s nama sudjeluju u radionicama, druženju sa zavičajnim pjesnicima i razgovoru o knjigama, s ciljem promicanja knjige i čitanja. Provedimo Noć knjige zajedno.

 

DJEČJI ODJEL

  • 18  19  Priče za laku noć s vrtićanima - baby pidžama party
                 Projekcija animiranog filma Čovječuljak Snovuljak
  • 19  20  Kviz - osnovnoškolci

 

ČITAONICA i MULTIMEDIJALNA DVORANA

20.00 - 23.00 

  • 20.00 – 20.20  Ne diraj moju ljubav – polaznici škole znakovnog jezika
  • 20.20  20.30   Klapa Oršulice
  • 20.30 – 20.45  Dodjela nagrada za najbolje radove:
   • Blagdanski ugođaj u mome gradu
   • Čitatelj
  • 20.45 – 21.00  Klapa Oršulice
  • 21.00  23.00  Čitajmo zajedno - Klub čitatelja i zavičajni pjesnici
   • Anka Vodanov, Elvira Lasan Zorobabel, Seka Taradžić, Anđelko Španja, Petar Ivas, Ljiljana Juričev Martinčev, Anka Juričev Tabakin i Biserka Bastić.

Početkom sljedeće pedagoške godine Gradska knjižnica Vodice, u suradnji s umirovljenom profesoricom sociologije Milicom Sladoljev, organizira projekt za mlade (16-21 godine starosti) „Animacija demokracije: kako je glazba mijenjala svijet". Projekt će se sastojati od debatnih grupa, filmova, izložbi i interaktivnih predavanja na temu - kako je rock glazba mijenjala svijet, progovarajući o ljudskim pravima, toleranciji, slobodi, borbi protiv nasilja, spolnoj jednakosti, radničkim pravima, borbi za mir i slično.

Ovim projektom želi se, kroz predavanja, razgovore, rasprave sa sociolozima te poznavateljima povijesti rock glazbe, stvoriti aktivno demokratsko okruženje i prostor za javnu raspravu.

Projekt ima nekoliko konkretnih ciljeva:
• omogućiti razumijevanje demokracije i obveze svakog građana da aktivno sudjeluju u njoj,
• omogućiti kritičko sagledavanje (identificiranje, procjena i vrednovanje) događaja u zajednici i svijetu,
• omogućiti razumijevanje načina na koji glazbenici komuniciraju sa svojom publikom i djeluju na društvene promjene,
• potaknuti mlade na aktivno sudjelovanje u javnom prostoru.

Pozivamo mlade osobe da se prijave na sudjelovanje u ovom projektu. Uključite se u projekt samostalnim predavanjem ili aktivno sudjelujte u raspravama i interaktivnim predavanjima. Za potrebe predavanja, napišite i pošaljite kratki sinopsis na željenu temu (rock glazba i demokratizacija društva) - recite nam kako glazba može mijenjati društvo. Svoje sinopsise, prijedloge ili pitanja vezana uz projekt pošaljite na adresu e-pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., najkasnije do 1. rujna 2014. godine nakon čega će komisija odabrati najbolje radove koji će biti predstavljeni u sklopu projekta. Pošaljite nam svoje sinopsise ili teme kojima bi se htjeli baviti (pomoći ćemo Vam u realizaciji) kako bi osigurali da se ovaj projekt bavi isključivo temama koje su Vama zanimljive i korisne. Najbolji rad bit će nagrađen.

Također Vas pozivamo da, posudbom fotografija, odjevnih predmeta, nakita, knjiga, ploča s temom rock glazbe i hippy pokreta za potrebe izložbe oživimo i obojimo ovaj projekt.

Radionica "Informatika 50+" za druge tri grupe polaznika počinje u ponedjeljak, 7. travnja, a održavat će se prema sljedećem tjednom rasporedu u Gradskoj knjižnici Vodice.

 

GRUPA A GRUPA B GRUPA C

PONEDJELJAK 14-15 i ČETVRTAK 11-12 SATI

PONEDJELJAK 15-16 i ČETVRTAK 10-11 SATI

PONEDJELJAK 16-17 i ČETVRTAK 9-10 SATI

Tončika Trubarac Dijana Vodanović Filka Fržop
Jela Juričev Martinčev Jolanda Juričev Martinčev Smilja Jabuka
Marija Sladoljev Irma Jakovljević Marija Ukić
Marija Lambaša Josip Valentić Tatjana Kranjac
Marija Mačukat Marija Mateša  
Ivan Mihić    
Rude Lasan    
Ivo Antić    

Vodice, 31.03.2014

Na temelju članka 25. Zakona o knjižnicama („Narodne novine „ broj 105/97, 05/98, 104/00, 87/08 i 69/09) i članka 13. Statuta Gradske knjižnice Vodice (URBROJ: 205/2012, od 04.12.2012.) i Zapisnika po provedenom natječaju, ravnateljica Gradske knjižnice Vodice dana 31.ožujka, 2014. donosi

 

 ODLUKU

o izboru kandidata za radno mjesto
diplomiranog knjižničara na određeno vrijeme

 

Izabrani kandidat je Martina Tabula iz Vodica, Zatonska 39, 22211 Vodice, magistra bibliotekarstva.

 

O b r a z l o ž e nj e

          Na temelju Natječaja objavljenog na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i mrežnoj stranici Gradske knjižnice Vodice dana 18.03.2014.godine za izbor kandidata za obavljanje poslova diplomiranog knjižničara u Gradskoj knjižnici Vodice (u daljnjem tekstu: kandidat), Ravnateljica je razmotrila prijave, životopise, dokumentaciju te provela intervju s odabranim kandidatom u postupku izbora.
U provedenom postupku ravnateljica je utvrdila da su Martina Tabula, Sandra Mihelčić, Luka Čiča, Gordana Cukrov Kalabrić i Ana Strinavić u predviđenom roku priložili svu potrebnu dokumentaciju dok Željko Radović nije priložio potpunu potrebitu dokumentaciju (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) te je zbog nepotpune dokumentacije prijava odbačena.
Prema Zapisniku o izboru kandidata Martina Tabula ispunjava uvjet VSS knjižničarskog studija i jedina ima radno iskustvo u knjižničarskoj struci od godine dana te prijavu za polaganje stručnog ispita u lipnju ove godine. Po provedenom postupku Ravnateljica je donijela Odluku o izboru.
Sa imenovanom kandidatkinjom sklopiti će se Ugovor o radu na određeno vrijeme od 1 (jedne) godine s predviđenim probnim radom u trajanju od 6 mjeseci.
Ova Odluka objavit će se na mrežnoj stranici Gradske knjižnice Vodice.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Splitu u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke.

 

Ravnateljica:

Sanja Radin-Mačukat,
mag.bibl.

Dostaviti:

 1. Kandidatima u postupku izbora – svima
 2. Arhiva

Gradska knjižnica Vodice organizira humanitarnu prodaju otpisanih knjiga. Sav prihod od prodaje bit će doniran za liječenje učenika drugog razreda Osnovne škole Vodice.

Pozivaju se svi građani dobre volje da se kupnjom knjiga po popularnoj cijeni od deset (10) kuna po naslovu uključe u ovu humanitarnu akciju.

Otpisane knjige su izložene u čitaonici i mogu se kupiti svakog dana u radnom vremenu Knjižnice.

Međunarodni dan dječje knjige obilježava se svake godine 2. travnja (obljetnica rođenja Hansa Christiana Andersena) kako bi se ukazalo na važnost dječje knjige te potaknula i razvila ljubav prema čitanju. Ovaj datum je značajan i kao datum pokretanja prve nacionalne kampanje za poticanje čitanja naglas djeci od rođenja pod nazivom "Čitaj mi!".

Pričaonicom u sljedeću srijedu Gradska knjižnica Vodice će sudjelovati u akciji Hrvatskog knjižničarskog društva i Komisije za knjižnične usluge za djecu i mladež, "Čitamo zajedno - zavičaj u našim srcima", kojom se obilježava Međunarodni dana dječje knjige i prvi rođendan nacionalne kampanje "Čitaj mi!". Na dijalektu će nam pričati i čitati priče naša sugrađanka, pjesnikinja Elvira Lasan Zorobabel, a zaigrati ćemo i neku od tradicionalnih igara.

Dođite i Vi u srijedu, 2. travnja u 18 sati na dječji odjel Knjižnice.

Citaj miDan djecje knjige2Custom

Na temelju članka 25. Zakona o knjižnicama („Narodne novine „ broj 105/97, 05/98, 104/00, 87/08 i 69/09) i članka 13. Statuta Gradske knjižnice Vodice (URBROJ: 205/2012, od 04.12.2012.) po provedenom natječaju, ravnateljica Gradske knjižnice Vodice dana 20.ožujka, 2014., donosi

O D L U K U
o izboru kandidata za obavljanje poslova administrativno-računovodstvenog
djelatnika u Gradskoj knjižnici Vodice na određeno vrijeme

Sukladno rang-listi Povjerenstva za provedbu natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) navedenoj u Izvješću o provedbi natječaja za izbor financijsko-računovodstvenog djelatnika u Gradskoj knjižnici Vodice (KLASA: 112-02/14-01/02, URBROJ: 2182/04-03/01-14-3) donosim Odluku o izboru kandidata.

Izabrani kandidat je Kačuša Čondić iz Srime, Srima I broj 62.

 

O b r a z l o ž e n j e

Na temelju natječaja objavljenog na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i mrežnoj stranici Gradske knjižnice Vodice dana 11.02.2014.godine za izbor kandidata za obavljanje poslova administrativno-računovodstvenog djelatnika u Gradskoj knjižnici Vodice (u daljnjem tekstu: kandidat), Povjerenstvo za izbor kandidata (u daljnjem tekstu: povjerenstvo) razmotrilo je molbe, životopise, dokumentaciju te provelo pismeno testiranje i intervju sa svim prijavljenim kandidatima koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju.

U provedenom postupku Povjerenstvo je utvrdilo da su Marijana Antulov, Marija Birin, Kaćuša Čondić, Antonija Juričev-Talijaš, Blažica Roca u predviđenom roku priložili svu traženu dokumentaciju dok Anđela Bolanča nije priložila potpunu potrebitu dokumentaciju (uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak) te zbog nepotpune prijave nije mogla pristupiti provjeri znanja i sposobnosti.

Nakon dužeg razmatranja, Povjerenstvo je jednoglasno zaključilo da je najbolji kandidat za radno mjesto administrativno-računovodstvenog djelatnika u Gradskoj knjižnici Vodice Kaćuša Čondić budući da je na testiranju ostvarila najbolje rezultate.

Utvrđene rezultate pismenog testiranja i intervjua, zapisnik, rang liste te konačan prijedlog za izbor Povjerenstvo je dostavilo ravnateljici Gradske knjižnice Vodice.

Po provedenom postupku ravnateljica je donijela Odluku o izboru.

S imenovanom kandidatkinjom sklopit će se Ugovor o radu na određeno vrijeme od 1 (jedne) godine s predviđenim probnim radom u trajanju od 6 mjeseci.

Ova Odluka objavit će se na mrežnoj stranici Gradske knjižnice Vodice.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Splitu u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke.

GRADSKA KNJIŽNICA VODICE

Ravnateljica

Sanja Radin-Mačukat, mag.bibl.

Dostaviti:

 1. Kandidatima u postupku izbora
 2. Povjerenstvo – članovima
 3. Arhiva

Knjigoljupci, članovi Gradske knjižnice Vodice, osnivaju klub čitatelja. Pridružite im se i Vi na prvom sastanku u srijedu, 19. ožujka u 18 sati u multimedijalnoj dvorani Knjižnice.

Klub čitatelja je oblik opuštenog druženja odraslih članova Knjižnice koji:

 • uživaju u društvu s knjigama,
 • žele se družiti s drugima koji uživaju u društvu s knjigama,
 • žele dijeliti iskustvo pročitanog,
 • žele slobodno i otvoreno komentirati, kritizirati, pohvaliti i preporučiti knjigu,
 • vole čuti različita tumačenja pročitanih knjiga.

Svatko će moći predložiti naslove za čitanje, a isto tako, pratit će se liste najčitanijih knjiga i sastavljati preporuke knjiga za čitanje i nabavu novih naslova.

"Čitajući knjige nećeš usavršiti vještinu življenja. Život je neobuhvatno protjecanje: opire se svakom određenju. Čitajući knjige nećeš doprijeti do istine. Sve što je napisano, izmišljeno je – stvarnost se ne pokorava riječima. Čitajući knjige nećeš postati ni sretniji ni bolji – ali knjige moraš čitati da bi to shvatio."
(Miro Gavran)

Na temelju članka 13. stavka 2. alineja 6. Statuta Gradske knjižnice Vodice, članka 7. Pravilnika o radu Gradske knjižnice Vodice, članka 25. i članka 34. Zakona o knjižnicama („Narodne Novine" broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Vodice, dodatak A (BROJ: 153/2010, 290/2013, 305/2013), ravnateljica dana 18.03.2014. godine objavljuje

 

NATJEČAJ

za izbor diplomiranog knjižničara

na određeno radno vrijeme

 

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • VSS studij knjižničarstva - završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ili
 • završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uz obvezu stjecanja 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na diplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana zapošljavanja (NN 16/14 Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci)
 • položen stručni ispit
 • poznavanje engleskog jezika
 • jedna godina radnog iskustva.

 

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

 • životopis
 • preslika domovnice
 • preslika diplome o stručnoj spremi
 • preslika potvrde o položenom stručnom ispitu
 • potvrda Zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom iskustvu
 • dokaz o radnom iskustvu u struci (uvjerenje poslodavca, ugovor o radu i sl.)
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 30 dana).

 

Radni odnos sklapa se na određeno vrijeme, na godinu dana uz puno radno vrijeme i probni rad od 6 mjeseci.

Na natječaj se mogu javiti i osobe bez položenog stručnog ispita, pod uvjetom da isti polože prema važećim propisima iz Zakona o knjižnicama (Narodne novine broj: 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09) i Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (Narodne novine broj: 28/11, 16/14).

Prijave se podnose u roku od osam dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Gradska knjižnica Vodice, 22211 Vodice, Obala Vladimira Nazora 4, p.p. 18, s naznakom za natječaj.

Nakon utvrđenog popisa kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, isti će biti pozvani na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih posebnih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata rada.

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za razgovor

 • Zakon o knjižnicama (NN 105/97, NN 5/98, NN 104/00, NN 69/09)
 • Zakon o radu. // Narodne novine 149/09. Dostupno na: http://www.nn.hr 
 • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. // Narodne novine 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13. Dostupno na: http://www.nn.hr 
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka. // Narodne novine 103/03; 118/06; 41/08; 130/11; 106/2012. Dostupno na: http://nn.hr 
 • Zakon o tajnosti podataka. // Narodne novine 79/07; 86/12. Dostupno na: http://www.nn.hr 
 • Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 58/99). Dostupno na: http://www.nn.hr 
 • Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/01). Dostupno na: http://www.nn.hr 
 • Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02). Dostupno na: http://www.nn.hr 
 • Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05). Dostupno na: http://www.nn.hr 
 • Etički kodeks Hrvatskog knjižničarskog društva. // HKD novosti 21 (2002), str. 14. Dostupno na http://www.hkdrustvo.hr/hr/eticki_kodeks/ 
 • Narodna knjižnica : IFLA-ine i UNESCO-ove smjernice za razvoj službi i usluga. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2003.
 • Horvat, A.; Živković, D. Knjižnice i autorsko pravo. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2009.
 • Petr Balog, K. Kultura vrednovanja kao dio organizacijske kulture hrvatskih knjižnica. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 55, 1 (2012). Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/vbh/

 

Ravnateljica:

Sanja Radin-Mačukat, mag.bibl.

Na temelju članka 22. i članka 23 stavak 3. Zakona o knjižnicama (NN 105/97, 5/98, 104/00, 87/08 i 69/09) i članka 8.st. 2 i članka 13 Statuta Gradske knjižnice i Odluke o poništenju natječaja točke II, ravnateljica dana 18.03.2014. godine donosi

O D L U K U

o poništenju natječaja

1.

Poništava se natječaj  za izbor radnog mjesta diplomirani knjižničar – jedan izvršitelj, na određeno, puno radno vrijeme, objavljen dana 03.03.2014. godine, istodobno na internetskim stranicama Gradske knjižnice Vodice i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Šibeniku.

2.

Odluka se dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na čijim će internetskim stranicama ista biti i objavljenja.

3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnateljica:

Sanja Radin-Mačukat, mag.bibl.

Volontiranje i volonterski projekti elementarni su dio civilnog društva. U svijetu u kojem živimo potrebno je više nesebičnih, vrijednih i talentiranih ljudi koji svoje znanje žele iskoristiti za opće dobro.

Gradska knjižnica Vodice kao kulturna ustanova i centar zajednice želi doprinijeti njezinom napretku kroz volonterske projekte kao što su besplatne poduke iz matematike koje su zainteresirale veliki broj učenika viših razreda osnovne škole. U želji da omogućimo poduke svoj zainteresiranoj djeci, pozivamo umirovljene profesore, nastavnike, učitelje i sve ljude dobre volje da se prijave za volontiranje osobnim dolaskom u Gradsku knjižnicu Vodice, na kontakt telefon 442-095 ili e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Nadamo se da ćete se odazvati našem pozivu te da ćemo zajedno učiniti ljepšim svijet u kojem živimo.

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA
(PISMENO TESTIRANJE)
za izbor diplomiranog knjižničara u Gradskoj knjižnici Vodice
na određeno radno vrijeme

Pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati čije su prijave pravodobne i uredne te koje ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja:
1. Martina Tabula
2. Luka Čiča.

Testiranje će se održati 21.ožujka (petak) 2014. godine u zgradi Gradske knjižnice Vodice, Obala Vladimira Nazora 4, s početkom u 10,00 sati.

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, s kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj.

Postupak i pravila testiranja kao i pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje prethodno su objavljeni na mrežnoj stranici Gradske knjižnice Vodice.

O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti pravovremeno obaviješteni.

 

Ravnateljica: Sanja Radin-Mačukat, mag.bibl.

U srijedu, 12. ožujka 2014. u 18 sati održat će se posljednji sat Škole znakovnog jezika u sklopu projekta Želim te razumjeti.

Nakon tri mjeseca predanog rada, polaznici su uspješno savladali osnove znakovnog jezika, uz stručno vodstvo Davorke Cerovac, voditeljice tečaja.

Zahvalnice će polaznicima uručiti predsjednik Udruge gluhih i nagluhih osoba Grada Vodica Slavko Đira i ravnateljica Gradske knjižnice Sanja Radin Mačukat na prigodnoj svečanosti uz druženje članova Udruge i polaznika tečaja.

Iskreno zahvaljujemo svim polaznicima na savladavanju osnova jezika koji se govori rukama i želji da zajedno srušimo komunikacijske i društvene prepreke između gluhih, nagluhih i čujućih osoba.

Obavještavaju se kandidati (Kaćuša Čondić, Marijana Antulov, Marija Birin, Blažica Roca i Antonija Juričev-Talijaš) prijavljeni na natječaj za izbor financijsko-računovodstvenog djelatnika u Gradskoj knjižnici Vodice da će se ponoviti pismeno testiranje iz jednog (20.) pitanja, a pravni izvor jeste: Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10 i 19/14) iz razloga toga što je Povjerenstvo za provedbu natječaja kod ocjenjivanja testa od 06. 03. 2014. utvrdilo kako je natječaj objavljen prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, broj 19/14), a iz kojeg propisa je glasilo 20. pitanje testa.

Ponovljeno testiranje iz jednog pitanja određuje se dana 12. 03. 2014. (srijeda) u 12,00 sati u Gradskoj knjižnici Vodice.

Navedeni kandidati će se o ovoj obavijesti upoznati i telefonskim putem.

 

Predsjednik Povjerenstva

Hrvoje Perica

 

Dana 06. ožujka 2014. godine Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor financijsko-računovodstvenog djelatnika u Gradskoj knjižnici Vodice obavještava sve pozvane na intervju o pomicanju satnice.

Intervju s kandidatima provest će se 10. ožujka 2014. s početkom u 12 (dvanaest) sati, u Gradskoj knjižnici Vodice.

 

Predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja

Hrvoje Perica

Na temelju članka 13. stavka 2. alineja 6. Statuta Gradske knjižnice Vodice, članka 7. Pravilnika o radu Gradske knjižnice Vodice, članka 25. i članka 34. Zakona o knjižnicama („Narodne Novine" broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Vodice, dodatak A (BROJ: 153/2010, 290/2013, 305/2013), ravnateljica dana 03.03.2014. godine objavljuje

 

NATJEČAJ
za izbor diplomiranog knjižničara
na određeno radno vrijeme

 

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • VSS studij knjižničarstva - završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ili
 • završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uz obvezu stjecanja 30 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja u roku od 3 godine od dana zapošljavanja
 • položen stručni ispit
 • poznavanje engleskog jezika
 • jedna godina radnog iskustva

 

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

 • životopis
 • preslika domovnice
 • preslika diplome o stručnoj spremi
 • preslika potvrde o položenom stručnom ispitu
 • potvrda Zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom iskustvu
 • dokaz o radnom iskustvu u struci (uvjerenje poslodavca, ugovor o radu i sl.)
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 30 dana).

 

Radni odnos sklapa se na određeno vrijeme, na godinu dana uz puno radno vrijeme i probni rad od 6 mjeseci.

Na natječaj se mogu javiti i osobe bez položenog stručnog ispita, pod uvjetom da isti polože prema važećim propisima iz Zakona o knjižnicama (Narodne novine broj: 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09) i Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (Narodne novine broj: 28/11, 16/14).

Prijave se podnose u roku od osam dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Gradska knjižnica Vodice, 22211 Vodice, Obala Vladimira Nazora 4, p.p. 18, s naznakom za natječaj.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pismeno testiranje i intervju. Na intervju mogu biti pozvani samo oni kandidati koji na pismenom testiranju ostvare najmanje 50% točnih odgovora. Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Kandidati će o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti obaviješteni putem mrežnih stranica Gradske knjižnice Vodice, a najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje

 • Zakon o knjižnicama (NN 105/97, NN 5/98, NN 104/00, NN 69/09)
 • Zakon o radu. // Narodne novine 149/09. Dostupno na: http://www.nn.hr
 • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. // Narodne novine 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13. Dostupno na: http://www.nn.hr
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka. // Narodne novine 103/03; 118/06; 41/08; 130/11; 106/2012. Dostupno na: http://nn.hr
 • Zakon o tajnosti podataka. // Narodne novine 79/07; 86/12. Dostupno na: http://www.nn.hr
 • Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 58/99). Dostupno na: http://www.nn.hr
 • Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/01). Dostupno na: http://www.nn.hr
 • Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02). Dostupno na: http://www.nn.hr
 • Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05) http://www.nn.hr
 • Etički kodeks Hrvatskog knjižničarskog društva. // HKD novosti 21 (2002), str. 14. Dostupno na http://www.hkdrustvo.hr/hr/eticki_kodeks/
 • Narodna knjižnica : IFLA-ine i UNESCO-ove smjernice za razvoj službi i usluga. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2003.
 • Horvat, A.; Živković, D. Knjižnice i autorsko pravo. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2009.
 • Petr Balog, K. Kultura vrednovanja kao dio organizacijske kulture hrvatskih knjižnica. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 55, 1 (2012). Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/vbh/

                                                                                               Ravnateljica:

                                                                                                                                                                                                                                                            Sanja Radin-Mačukat, mag.bibl.

Anketa

Koliko knjiga (prosječno) pročitate u jednoj godini?
 • Više od 50 knjiga
  11.11%
 • 20 do 50 knjiga
  55.56%
 • 10 do 20 knjiga
  22.22%
 • 1 do 10 knjiga
  11.11%
 • ne čitam
  0%

Radno vrijeme

Radno vrijeme

Ponedjeljak - petak 08:00 - 19:00

Subota 08:00 - 12:00

Nedjelja Zatvoreno

Kontakt

Obala Vladimira Nazora 4


+385 (0)22 442 095


Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Facebook