Obavijesti

Poštovani, od srijede, 01. srpnja, Gradska knjižnica Vodice prelazi na ljetno radno vrijeme. Ponedjeljkom, srijedom i petkom bit će otvorena za korisnike od 14 do 20 sati, utorkom i četvrtkom od 8 do 14 sati, a subotom od 8 do 12 sati. Ukoliko nas zatrebate izvan tih termina možete nas kontaktirati i ponedjeljkom, srijedom i petkom od 13 do 14, utorkom i četvrtkom od 14 do 15 i subotom od 12 do 13 sati.

 UPUTE ZA KORISNIKE prema Smjernicama NSK-a i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

1. Korisnik prije dolaska u knjižnicu mora osigurati zaštitnu masku i dužan je nositi zaštitnu masku tijekom čitavog boravka u knjižnici

2. Obvezno dezinficirati ruke i pridržavati se općih uputa za higijenu ruku koje su istaknute u svim prostorijama.

3. Ukoliko djeca borave na odjelima za djecu ne preporuča se nošenje maski, ali se obvezno provode mjere higijene i dezinfekcije ruku uz nužno pridržavanje strogih mjera fizičke udaljenosti od 2 metra.

4. Prije dolaska u knjižnicu potrebno je da roditelj/skrbnik kontrolira temperaturu i prati zdravstveno stanje djeteta.

5. Korisnici koji planiraju dolazak u knjižnicu moraju voditi računa o zdravstvenom stanju te, kako ne bi ugrozili druge, odustati od dolaska ako imaju povišenu temperaturu ili druge smetnje koje mogu ukazivati na simptome zaraze koronavirusom.

6. Korisnik se javlja na info-pult knjižnice s potvrdom o rezervaciji mjesta i građe za rad u čitaonici, ako je prethodno traženo od korisnika da rezerviraju mjesto elektroničkom poštom ili telefonom. Za ostale načine organizacije dolaska korisnika u čitaonicu, potrebno je pridržavati se općih smjernica o istovremenom broju korisnika u prostoru i ograničiti duže zadržavanje korisnika u prostoru info-pulta.

7. Nakon što u čitaonicu uđe maksimalno dozvoljen broj korisnika, daljnji su ulasci mogući tek kad netko od korisnika izađe, tj. kad jedan korisnik napusti čitaonicu, jedan može ući.

8. Vlastiti materijali koje korisnik unosi u prostor kako bi ih koristio u čitaonici (knjige, skripte i sl.), moraju biti omotani u plastični omot i dezinficirani na ulasku u knjižnicu/čitaonicu.

9. Građa knjižnice koju korisnik koristi više dana u prostoru čitaonice odlaže se u posebnu vrećicu označenu korisnikovim podacima te mu se prilikom nastavka korištenja predaje u vrećici.

10. Pravilno postupanje s građom, u kontekstu primjene ovih smjernica, znači da korisnik ne smije ugrožavati higijenu građe prilikom korištenja/listanja.

11. Osobni podaci koje će knjižnica uzimati su podaci: ime i prezime te kontakt telefon/mobitel ili e-mail adresa, kako bi epidemiolozi što brže identificirali i kontaktirali kontakte oboljelog te proveli mjere sprječavanja daljnjeg širenja infekcije.

12. Čitaonica se može koristiti maksimalno dva sata po korisniku.

13. Radno vrijeme čitaonice je od 09 do 13 sati i od 15 do 19 sati.

14. Korisnici su dužni unaprijed rezervirati mjesto i građu potrebnu za rad u čitaonici.

 

 

Ravnateljica

Sanja Radin-Mačukat, mag.bibl.

 

 

Obavijesti o radu Knjižnice 
 
Prema odluci Vlade Republike Hrvatske od 23. travnja 2020. o mjerama za pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti i aktivnosti u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19 kojom je omogućen rad knjižnica, pripremili smo sljedeće smjernice za rad s korisnicima u skladu s preporukama:
 
• Knjižnica je za korisnike otvorena od 8 do 13 sati i od 14 do 19 sati (u vremenu od 13 do 14 sati obavlja se dezinfekcija prostorija i građe)
• Subotom Knjižnica radi u vremenu od 8 do 12 sati.
• Rad s korisnicima ograničen je na posudbu (razduživanje i zaduživanje) građe
• U prostoru Knjižnice može istodobno boraviti najviše četvero  korisnika.
 

Poštovani korisnici, dragi sumještani (a i svi ostali), pozivamo Vas da povodom Godine Okita u kojoj obilježavamo 350 godina od gradnje prve (1670.) i 25 godina od gradnje nove crkve (1995.), svojim umjetničkim viđenjem Gospinog svetišta, kroz prozni ili poetski tekst, sliku i fotografiju, sudjelujete u večeri nazvanoj „Okit u slici i riječi“ koja će se održati u Gradskoj knjižnici Vodice krajem travnja ili početkom svibnja. Ovaj javni poziv upućujemo u suradnji sa predstavnicima vodičke Župe Našašća Sv. Križa. Kako bismo večer posvećenu našem dragom Okitu mogli što bolje i kvalitetnije pripremiti sve zainteresirane za sudjelovanje molimo da svoje radove prijave najkasnije do 15. ožujka, a to mogu učiniti osobnim dolaskom u Knjižnicu ili slanjem mejla na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Za dodatne informacije možete nazvati na telefonski broj 022/442-095.

Klasa: 112-01/20-01/02
UrBROJ: 2182/04-8-2-1-01-20-6
Vodice, 07.02.2020.

 

Na temelju članka 10. stavka 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85/15) Ravnateljica Gradske knjižnice Vodice objavljuje

 

O B A V I J E S T
o ishodu natječajnog postupka

 

Po raspisanom Javnom natječaju za izbor i prijam u radni odnos na radno mjesto čistač na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (1 izvršitelj, m/ž) uz probni rad od tri mjeseca, Klasa: 112-01/20-01/02; UrBroj: 2182/04-8-2-1-01-20-1 od 28.01.2020., a koji je natječaj objavljen na web stranici Gradske knjižnice i na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje od 28.01.2020.

Dana 07.02.2020.godine doneseno je Rješenje o prijemu u službu Nediljke Fržop iz Vodica, temeljem Jedinstvenog zapisnika Povjerenstva za provedbu natječaja.

 

Ravnateljica
Sanja Radin-Mačukat, mag.bibl. i dipl.knjižničarka

 

Ovjerena verzija obavijesti

Klasa: 112-01/20-01/04
URBROJ: 2182/04-8-2-1-01-20-4
Vodice, 29.01.2020.

Na temelju članka 10.stavka 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85/15) Ravnateljica Gradske knjižnice Vodice objavljuje

 

O B A V I J E S T
o ishodu natječajnog postupka

 

Po raspisanom Javnom natječaju za izbor i prijam u radni odnos na radno mjesto diplomirani knjižničar na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do povratka djelatnice s rodiljnog-roditeljskog dopusta (1 izvršitelj, m/ž) uz probni rad od tri mjeseca, Klasa: 112-01/19-01/03; URBROJ: 2182/04-8-2-1-01-19-1 od 11.12.2019., a koji je natječaj objavljen na web stranici Gradske knjižnice i na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje od 11.12.2019.

Dana 29.01.2020.godine doneseno je Rješenje o prijemu u službu Mery Mrakovčić iz Tribunja, diplomirani knjižničar (VSS), temeljem Jedinstvenog zapisnika Povjerenstva za provedbu natječaja.

 

Ravnateljica
Sanja Radin-Mačukat, mag.bibl. i dipl.knjižničarka

 

Ovjerena_verzija_Obavijesti_o_natječajnom_postupku.pdf

Klasa: 112-01/20-01/03
URBROJ: 2182/04-8-2-1-01-20-4
Vodice, 29.01.2020.

Na temelju članka 10.stavka 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85/15) Ravnateljica Gradske knjižnice Vodice objavljuje

 

O B A V I J E S T
o ishodu natječajnog postupka

 

Po raspisanom Ponovljenom Javnom natječaju za izbor i prijam u radni odnos na radno mjesto pomoćni knjižničar na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom (1 izvršitelj, m/ž) uz probni rad od tri mjeseca Klasa: 112-01/19-01/06; URBROJ: 2182/04-8-2-1-01-19-2 od 30.12.2019., a koji je natječaj objavljen na web stranici Gradske knjižnice i na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje od 30.12.2019.

Dana 29.01.2020.godine doneseno je Rješenje o prijemu u službu Ane Tabula iz Vodica, pomoćni knjižničar (SSS), temeljem Jedinstvenog zapisnika Povjerenstva za provedbu natječaja.

 

Ravnateljica
Sanja Radin-Mačukat, mag.bibl. i dipl.knjižničarka

 

Ovjerena_verzija_Obavijesti.pdf

Klasa: 112-01/20-01/02
UrBroj: 2182/04-8-2-1-01-20-1
Vodice, 28.01.2020.

Na temelju članka 18. Statuta Gradske knjižnice Vodice (Klasa: 012-03/19-01/01, UrBr.: 2182/04-8-2-1-07-19-1, od 23.05.2019) ravnateljica dana 28.01.2020. objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Gradskoj knjižnici Vodice, na radno mjesto čistač (1 izvršitelj, m/ž) na određeno nepuno radno vrijeme

 

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:
    - niža stručna sprema / završena osnovna škola

Opis poslova:
    - održavanje čistoće radnih prostora, prostora za korisnike i inventara
    - čišćenje skladišnog prostora, knjiga i periodike na policama
    - održavanje tehničkih pomagala za čišćenje
    - po potrebi obavljanje poslova kurira
    - ostali poslovi po zaduženju ravnateljice.

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće preslike dokumenata:
    - životopis,
    - dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica)
    - dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba)
    - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja)

Radni odnos u Gradskoj knjižnici Vodice za radno mjesto čistača zasniva se na određeno, nepuno radno vrijeme od dvadeset sati tjedno. Probni rok i uvjeti te opis poslova dostupni su na stranicama Gradske knjižnice Vodice unutar Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada (Klasa: 012-04/19-01/02, UrBroj: 2182/04-8-2-1-19-1, od 10.09.2019.) http://gkv.hr.
Odabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti originalne dokumente.
Na javni natječaj (u daljnjem tekstu: natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati prijavljeni na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor.
Ako kandidat ne pristupi ili se ne odazove razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je razvidno spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
U prijavi na javni natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe natječajnog postupka).
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Gradska knjižnica Vodice, Obala Vladimira Nazora 4, 22211 Vodice, s naznakom „ Javni natječaj".
Prijavom na natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).
Obrazac privole objavljen je uz natječaj na mrežnoj stranici Gradske knjižnice Vodice www.gkv.hr. (Obrazac_za_privolu.docx)

Ravnateljica zadržava pravo poništenja Javnog natječaja.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.
Podnositelji prijava koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pismeno.
Ovaj Javni natječaj objavljuje se na web stranici i oglasnoj ploči Gradske knjižnice Vodice i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Ravnateljica:
Sanja Radin-Mačukat, mag.bibl.

Dostaviti:
1. Hrvatski zavod za zapošljavanje – Ispostava Vodice (e-mail)
2. Web stranica Gradske knjižnice Vodice
3. Oglasna ploča Gradska knjižnica Vodice
4. Arhiva 

 

Ovjerena verzija Natječaja za radno mjesto čistač

GRADSKA KNJIŽNICA VODICE, OBALA VLADIMIRA NAZORA 4, 22211 VODICE, raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za izbor i prijam u radni odnos na radno mjesto 

diplomirani knjižničar, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena za rodiljni / roditeljski dopust)

Kandidati na natječaj pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17) moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

- završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
- položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara prema Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11, 16/14, 60/14. 47/17)
- poznavanje engleskog jezika
- jedna godina radnog iskustva u struci

Opis poslova dostupan na www.gkv.hr u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada.
Uz vlastoručnu potpisanu prijavu za natječaj u kojoj je potrebno navesti osobne podatke (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) kandidati su dužni priložiti:

- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
- izvornik ili ovjerenu presliku diplome kao dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
- dokaz o položenom stručnom ispitu (uvjerenje ili potvrda)
- dokaz o radnom iskustvu i radnom iskustvu u struci u trajanju 1 godine (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točki a) i b):

a) elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja,
b) odgovarajući dokaz o radu u struci (preslika ugovora o radu, potvrda poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja obavljanja poslova)

- potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja (Preuzmi dokument doc)
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 30 dana).

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja je podnijela pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i čije su prijave potpune moraju pristupiti pisanoj provjeri i / ili razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisane provjere i/ili razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Gradske knjižnice Vodice www.gkv.hr.
Za kandidate koji ne pristupe pisanoj provjeri i/ili razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima na natječaju.
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.
Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu Gradska knjižnica Vodice, Obala Vladimira Nazora 4, 22211 Vodice, preporučenom pošiljkom ili neposredno, s naznakom „Za natječaj – diplomirani knjižničar".
Svi kandidati bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od 8 dana od njegova dovršetka putem mrežne stranice Gradske knjižnice Vodice www.gkv.hr.
Gradska knjižnica Vodice zadržava pravo da bez posebnog obrazloženja ne prihvati ni jednu prijavu i poništi natječaj bez ikakve odgovornosti prema kandidatima i obveze snošenja troškova njihovog sudjelovanja u natječaju.
Prijavom na natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).
Obrazac privole objavljen je uz natječaj na mrežnoj stranici Gradske knjižnice Vodice www.gkv.hr.

Gradska knjižnica Vodice
Ravnateljica:
Sanja Radin-Mačukat, mag.bibl. i dipl.knjižničarka

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za razgovor i/ili provjera znanja:
- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti. Dostupno na: https://www.nn.hr 
- Zakon o radu. (NN 93/14, 127/17, 98/19). Dostupno na: http://www.nn.hr 
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. // Narodne novine 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18. Dostupno na: http://www.nn.hr 
- Zakon o zaštiti osobnih podataka. // Narodne novine 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12. Dostupno na: http://nn.hr 
- Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 139/98, 25/17). Dostupno na: http://nn.hr
- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11, NN 16/14, NN 60/14 - Ispravak, NN 47/17). Dostupno na: http://nn.hr 
- Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 58/99). Dostupno na: http://www.nn.hr
- Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/01). Dostupno na: http://www.nn.hr 
- Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02). Dostupno na: http://www.nn.hr 
- Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05). Dostupno na: http://www.nn.hr 
- Etički kodeks Hrvatskog knjižničarskog društva. // HKD novosti 21 (2002), str. 14. Dostupno na http://www.hkdrustvo.hr/hr/eticki_kodeks/ 
- Narodna knjižnica : IFLA-ine i UNESCO-ove smjernice za razvoj službi i usluga. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2003.
- Horvat, A.; Živković, D. Knjižnice i autorsko pravo. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2009.

Vodice, 11.12.2019.
KLASA: 112-01/19-01/03
URBROJ: 2182/04-8-2-1-01-19-1

Ovjereni tekst natječaja pdf.

GRADSKA KNJIŽNICA VODICE, OBALA VLADIMIRA NAZORA 4, 22211 VODICE, raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za izbor i prijam u radni odnos na radno mjesto

pomoćni knjižničar, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
Kandidati na natječaj pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17) moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

- završena četverogodišnja srednja škola
- položen stručni ispit za pomoćnog knjižničara prema Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11, 16/14, 60/14. 47/17)
- poznavanje engleskog jezika
- jedna godina radnog iskustva u struci

Opis poslova dostupan na www.gkv.hr u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada.
Uz vlastoručnu potpisanu prijavu za natječaj u kojoj je potrebno navesti osobne podatke (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) kandidati su dužni priložiti:

- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
- izvornik ili ovjerenu presliku diplome kao dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
- dokaz o položenom stručnom ispitu (uvjerenje ili potvrda)
- dokaz o radnom iskustvu i radnom iskustvu u struci u trajanju 1 godine (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točki a) i b):

a) elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja,
b) odgovarajući dokaz o radu u struci (preslika ugovora o radu, potvrda poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja obavljanja poslova)

- potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja (Preuzmite dokument doc)
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 30 dana).

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja je podnijela pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i čije su prijave potpune moraju pristupiti pisanoj provjeri i / ili razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanoj provjeri i/ili razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Gradske knjižnice Vodice www.gkv.hr.
Za kandidate koji ne pristupe pisanoj provjeri i/ili razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima na natječaju.
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.
Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu Gradska knjižnica Vodice, Obala Vladimira Nazora 4, 22211 Vodice, preporučenom pošiljkom ili neposredno, s naznakom „Za natječaj – pomoćni knjižničar".
Svi kandidati bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od 8 dana od njegova dovršetka putem mrežne stranice Gradske knjižnice Vodice www.gkv.hr.
Gradska knjižnica Vodice zadržava pravo da bez posebnog obrazloženja ne prihvati ni jednu prijavu i poništi natječaj bez ikakve odgovornosti prema kandidatima i obveze snošenja troškova njihovog sudjelovanja u natječaju.
Prijavom na natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).
Obrazac privole objavljen je uz natječaj na mrežnoj stranici Gradske knjižnice Vodice www.gkv.hr.

Gradska knjižnica Vodice
Ravnateljica:
Sanja Radin-Mačukat, mag.bibl. i dipl.knjižničarka

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za razgovor i/ili provjera znanja:

- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti. Dostupno na: https://www.nn.hr 
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. // Narodne novine 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18. Dostupno na: http://www.nn.hr 
- Zakon o zaštiti osobnih podataka. // Narodne novine 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12. Dostupno na: http://nn.hr 
- Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 58/99). Dostupno na: http://www.nn.hr 
- Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05). Dostupno na: http://www.nn.hr 
- Buckland, M. Preoblikovanje knjižničnih službi i usluga. Lokve: "Benja", 2000. Str. 13-36.
- Tadić, K. Rad u knjižnici. Opatija : "Benja", 1994. Dostupno na: http://www.ffzg.hr/infoz/biblio/nastava/dz/text/katm.htm 
- Upute za poslovanje narodnih knjižnica / uredila Aleksandra Malnar. Zagreb : Knjižnice grada Zagreba, 1996. Str. 93-129.

Vodice , 11.12.2019.
KLASA: 112-01/19-01/04
URBROJ: 2182/04-8-2-1-01-19-1

Ovjerena verzija natječaja pdf.

Petu godinu zaredom kroz projekt Gradske knjižnice Vodice „Animacija demokracije" propitkujemo kako pojedini glazbeni pravci i društveni pokreti mijenjaju svijet. Proteklih godina istraživali smo kakav utjecaj na društvo su imali hipiji, pankeri, partijaneri i turbofolkeri. Prošle smo godine razmišljali ima li glazba uopće mogućnost mijenjati svijest pojedinaca i utjecati na društvo u kojem oni žive, a ove se okrećemo feminističkom pokretu, kroz povijest i u današnjem svijetu. Jesu li žene danas stvarno u potpunosti ravnopravne s muškarcima, ima li potrebe još uvijek govoriti o feminizmu kao borbi za ravnopravnost spolova i zašto se uz pojam feminizam vežu negativne konotacije?

Kako bi odgovorili na ova, ali i druga pitanja vezana uz prava žena organizirat ćemo nekoliko sati druženja, raspravljanja, igranja i razmišljanja, kroz radionice, rasprave i predavanje. Sudionici spomenutih radionica bavit će se, osim ravnopravnošću žena općenito, i promišljanjem jezičnih konstrukcija koje ravnopravnost spolova dovode u pitanje. Nadalje, imat ćemo priliku zaigrati društvenu igru „Snažne žene" (Fierce women) i kroz nju se upoznati sa nekim ženama koje su mijenjale svijet unatoč raznim preprekama na koje su nailazile.

Radionice će se održavati 9. prosinca u 16 i 30 na Odjelu za mlade Gradske knjižnice Vodice, a nakon njih u 18 sati uslijedit će predavanje profesorice s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zadru dr.sc. Valerije Barada pod nazivom „Feminizam je za sve!".

Tema ovogodišnje Animacije je uistinu intrigantna pa pozivamo naše mlade, ali i sve ostale da nam se pridruže i sudjeluju u radionicama, predavanjima i raspravi.

"Od dobrih misli i knjiga sagradite svjetove čudesne ljepote. Putujte s rečenicama u beskonačnost i otkrit ćete sebe u svemu. Igrajte se! Smijte se! Čitajte sa srcem! Budite u romanima, ljetujte u sonetima, skačite po rimama, ljuljajte se u stihovima. Neka vas knjige miluju, tješe, škakljaju, umiruju, uče, čuvaju, zabavljaju, odgajaju i nasmijavaju." rekla je Sanja Pilić, a mi se s njom u potpunosti slažemo...
...zato i ove godine tijekom Mjeseca hrvatske knjige (15.listopada do 15. studenog) nudimo besplatnu godišnju članarinu za sve prvašiće!!! Dođite! Čekamo vas!

Stranica 1 od 23

Anketa

Koliko knjiga (prosječno) pročitate u jednoj godini?
 • Više od 50 knjiga
  17.86%
 • 20 do 50 knjiga
  28.57%
 • 10 do 20 knjiga
  14.29%
 • 1 do 10 knjiga
  28.57%
 • ne čitam
  10.71%

Radno vrijeme

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 08:00 - 19:00

subota 08:00 - 12:00

Nedjelja, blagdani, Badnjak i Silvestrovo - Zatvoreno

Kontakt

Obala Vladimira Nazora 4


+385 (0)22 442 095


Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Facebook