Obavijesti

U petak, 21. travnja, obilježit ćemo Noć knjige dvama događajima. Prvo ćemo u 18 i 30 h ugostiti svestranu dvanaestogodišnju Šibenčanku Luciju Zmijanović koja će nam čitati svoje pjesme ukorićene u nekoliko zbirki, a zajedno sa prijateljima iz Glazbene škole "Ivana Lukačića" i Dramske radionice koju vodi glumac Jakov Bilić, izvesti i nekoliko skladbi na harfi, klaviru i violončelu, i dio predstave koja će tek nakon toga biti premijerno izvedena u Hrvatskom narodnom kazalištu u Šibeniku.

Klasa: 112-01/17-01/06

UrBroj: 2182/04-8-2-1-01-17-4

Vodice, 15.03.2017.

Na temelju  članka 16. stavka 1. podstavka 12. Statuta Gradske knjižnice Vodice od 24. rujna 2015. godine (KLASA: 012-03/15-01/01, URBROJ: 2182/04-8-2-01-15-1) Ravnateljica Gradske knjižnice Grada Vodica, dana 15. ožujka 2017. godine, donosi

ODLUKU

o izboru kandidata za radno mjesto pomoćnog knjižničara na određeno nepuno radno vrijeme

U multimedijalnoj dvorani svoje radove izložit će predškolci iz Dječjeg vrtića "Tamaris".

Više od 2oo radova rezultat je projekta "Slavni slikari" kojeg su osmislile odgojiteljice Sandra Strikoman i Janja Marinović.

Cilj projekta je pokazati kako su slikari kroz različita povijesna i umjetnička razdoblja prikazivali stvarnost koja nas okružuje.

Otvorenje izložbe je u 17 sati.

Klasa: 112-01/17-01/06
Ur.broj: 2182/04-8-2-1-01-17-2
Vodice, 03.03.2017.

ZAPISNIK O PROVEDBI NATJEČAJA
i
POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA
(pismena provjera)
za izbor pomoćnog knjižničara u Gradskoj knjižnici Vodice
na određeno nepuno radno vrijeme

Na natječaj objavljen na mrežnim stranicama Gradske knjižnice Vodice i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 13.02.2017. za radno mjesto pomoćni knjižničar na određeno nepuno radno vrijeme, pristigle su prijave sljedećih kandidata:

1. Sandra Krnčević, S. Macure 11, 22000 Šibenik
2. Nikolina Lasan, Put kroz Meterize 39, 22000 Šibenik
3. Sara Marić, Ulica bribirskih knezova 22, 22211 Vodice
4. Ana Tabula, Prve primorske čete 42, 22211 Vodice
5. Ivana Tičić Dragutin, M. Kolunića 1, 22000 Šibenik
6. Ivana Vučinović, I. Meštrovića 36, 22000 Šibenik

Uvjete iz natječaja i potrebnu dokumentaciju dostavili su i ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja te mogu pristupiti pismenoj provjeri:

1. Nikolina Lasan
2. Sara Marić
3. Ana Tabula

dok kandidati:

1. Sandra Krnčević
2. Ivana Tičić Dragutin
3. Ivana Vučinović

ne ispunjavaju uvjete iz natječaja ili nemaju uredne dokumente te ne mogu pristupiti provjeri znanja i sposobnosti.

Pismena provjera će se održati 15. ožujka (srijeda) 2017. godine u zgradi Gradske knjižnice Vodice, Obala Vladimira Nazora 4, s početkom u 10,00 sati.

Na pismenu provjeru potrebno je donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, s kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanja pismene provjere, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da provjeri pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio pismenoj provjeri, povukao prijavu na natječaj.

Izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja su:
1. Tadić, Katica. Rad u knjižnici. Lokve: Benja, 2006. (Dostupno na: http://dzs.ffzg.unizg.hr/text/katm.htm (2017-03-03))
2. Zakon o knjižnicama. Narodne novine, br. 105/975/98104/00, 69/09(Dostupno na: https://www.nn.hr/ (2017-03-03))

O rezultatima pismenog testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti pravovremeno obaviješteni.

Svi kandidati imaju pravo na uvid u dokumentaciju.

Komisija:
1. Martina Tabula
2. Ivica Bilan
3. Blanka Valinčić

Ravnateljica
Sanja Radin Mačukat, mag.bibl.

Početkom veljače prijavili smo se na jako zanimljiv natječaj za dobivanje donacije u obliku BBC micro:bit uređaja.

„BBC micro:bit je uzbudljiva nova tehnologija koju su razvili BBC, Microsoft i drugi partneri... Iznimno jednostavan i pristupačan način korištenja i mogućnost bežičnog spajanja, te velik broj senzora omogućuju korištenje na razne načine u školama, uključujući i standardne predmete kurikuluma kao što su kemija, biologija, matematika, glazbeni i likovni odgoj i informatika.
Može se koristiti u osnovnim školama, na fakultetu, na izvannastavnim aktivnostima, kao i u srednjoj školi. Jednostavnost i svestranost ovog uređaja čine ga laganim i zabavnim polazištem djece za ulazak u digitalni svijet, ali isto tako može biti moćan alat za iskusne programere, dizajnere, umjetnike, znanstvenike i inženjere."

Na naše veliko veselje uređaj smo dobili i sada planiramo provesti radionice kroz koje će djeca i mladi imati priliku bolje se upoznati s programiranjem i novim tehnologijama.

Međutim, kako bi ovo ostvarili potrebna nam je pomoć mlade osobe iz STEM područja koja bi bila voljna pokloniti svoje vrijeme i znanje zajednici kroz mentoriranje djece i mladih u sklopu ovog projekta i eventualnog uključivanja u Croatian Makers Ligu robotičku ligu za učenike osnovnih škola (http://croatianmakers.hr/hr/croatian-makers-liga/). Croatian Makers omogućuju besplatnu radionicu za mentore STEM revolucije o korištenju micro:bita.

Ako smatrate da imate zadovoljavajuću podlogu i voljni ste dalje se educirati ili već imate znanje potrebno za mentoriranje djece u korištenju micro:bit uređaja možete se prijaviti na telefonski broj 022/442095, adresu e-pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili osobno dolaskom u zgradu Gradske knjižnice Vodice.

Veselimo se zajedničkom radu, a više o projektu možete pročitati na mrežnim stranicama: http://croatianmakers.hr/hr/naslovnica/

Na prvi ovogodišnji tečaj informatike namijenjen osobama iznad 50 godina prijavilo se devet osoba koje smo razvrstali u dvije grupe.

Tečaj će voditi knjižničarka Martina, a nastava će se održavati dva puta tjedno, ponedjeljkom i srijedom s početkom u 14 sati i 30 minuta.

Prva grupa, u kojoj je pet osoba, sa nastavom starta u ponedjeljak, 20. veljače, a druga za otprilike četrdesetak dana. 

Pozivamo zainteresirane članove Gradske knjižnice Vodice da se prijave na besplatnu radionicu „Informatika 50+" koja će početi 20. veljače ove godine. Radionica je osmišljena kao upoznavanje samih osnova rada na računalu u Microsoft okruženju (upravljanje datotekama, mapama, osnovnim programima, a posebno onim za uređivanje tekstova, pregledavanje Interneta, korištenje elektroničke pošte, i slično), a provodi se u grupi od pet ili šest polaznika.
Radionica je namijenjena umirovljenicima, a uvjet je članstvo u Knjižnici. Broj mjesta je ograničen zbog ograničenosti naših kapaciteta. Svi zainteresirani mogu se do 15. veljače prijaviti dolaskom u knjižnicu ili pozivom na broj telefon 022/442-095.

Klasa: 112-01/17-01/04

Ur.br: 2182/04-8-2-1-01-17-1

Vodice, 25. siječnja 2017. godine.

Na temelju članka 59. Zakona o radu (NN 93/14), članka 25. i članka 34. Zakona o knjižnicama („Narodne novine broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09), Pravilnika o izmjenama pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci („Narodne novine" broj 28/11, 16/14 i 60/14 Ispravak), Pravilnika o radu Gradske knjižnice Vodice (289/13 od 16.12.2013.), Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu (KLASA: 012-04/15-01/01, Ur.broj: 2182/04-8-2-01-15-1 od 15.01.2015. i KLASA: 012-04/15-01/02, Ur.broj: 2182/04-8-2-01-15-1 od 17.07.2015.), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Vodice, dodatak A (Klasa: 012-04/16-01/01; Ur.br: 2182/04-8-2-1-07-16-1 od 01.06.2016.), članka 16. Statuta Gradske knjižnice Vodice (KLASA: 012-03/15-01/01, Ur.broj: 2182/04-8-2-01-15-1 od 24.09.2015.) i Programa za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradskoj knjižnice Vodice za 2017. godinu (KLASA: 112-01/17-01/02, Ur.broj: 2182/04-8-2-1-01-17-1) donesenog 20.01.2017. godine, ravnateljica dana 25.01.2017. godine objavljuje:

JAVNI POZIV

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

za radno mjesto diplomirani knjižničar

U okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“, primaju se polaznici Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom u Gradsku knjižnicu Vodice:

$11         polaznik – VSS

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

• VSS – studij knjižničarstva, završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti sa najmanje 60 ETCS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva s kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

• poznavanje engleskog jezika

• poznavanje rada na računalu

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana, koje bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog radnog staža u mirovinskom osiguranju nemaju više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja, a koje osim što ispunjavaju uvjet tražene stručne spreme, pripadaju ciljanoj skupini za primjenu mjera aktivne politike zapošljavanja „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

• životopis

• preslika osobne iskaznice

•  preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu

• preslika dokaza  o stečenoj stručnoj spremi (diploma)

• dokaz o nedostatku radnog iskustva u zvanju za koje se osoba obrazovala (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

• Uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (dokaz o prijavi u evidenciju nezaposlenih)

• Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati će biti pozvani na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih posebnih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata rada. Gradska knjižnica Vodice može provesti i neki oblik provjere znanja i sposobnosti, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.

Gradska knjižnica Vodice nije dužna izvršiti odabir, a može donijeti i odluku o poništenju Poziva, odnosno pojedinih radnih mjesta.

Kandidati koji budu odabrani, bit će predloženi Zavodu za zapošljavanje, nakon čega će se sklopiti ugovori o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa s onim kandidatima čije uključenje u program „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ odobri Zavod. Odabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente.

Po obavljenom stručnom osposobljavanju, osobe stječu pravo polaganja stručnog ispita za knjižnično osoblje, sukladno važećim propisima Zakona o knjižnicama („Narodne novine broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09) i Pravilnika i izmjenama pravilnika o uvjetima i načinu sjecanja stručnih znanja u knjižničarskoj struci ( „Narodne novine“ broj 28/11, 16/14 i 60/14 Ispravak), a troškove polaganja snosi Gradska knjižnica Vodice (za prvo polaganje).

Polaznici osposobljavanja nisu u radnom odnosu i Gradska knjižnica Vodice  nije obvezna zaposliti polaznike nakon završenog osposobljavanja i položenog stručnog ispita.

Javnom pozivu imaju pravo pod jednakim uvjetima pristupiti oba spola.

Prijave po ovom Pozivu podnose se u roku od petnaest dana od dana njegove objave na adresu: Gradska knjižnica Vodice, Obala Vladimira Nazora 4,  22211 Vodice, s naznakom „Stručno osposobljavanje za rad“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Ovaj Poziv objavljuje se na web stranici i oglasnoj ploči Gradske knjižnice Vodice i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ravnateljica:

Sanja Radin Mačukat, mag. bibl.

Klasa: 112-01/17-01/03
Ur.br: 2182/04-8-2-1-01-17-1
Vodice, 25. siječnja 2017. godine.

Na temelju članka 59. Zakona o radu (NN 93/14), članka 25. i članka 34. Zakona o knjižnicama („Narodne novine broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09), Pravilnika o izmjenama pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci ( „Narodne novine" broj 28/11, 16/14 i 60/14 Ispravak), Pravilnika o radu Gradske knjižnice Vodice (289/13 od 16.12.2013.), Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu (KLASA: 012-04/15-01/01, Ur.broj: 2182/04-8-2-01-15-1 od 15.01.2015. i KLASA: 012-04/15-01/02, Ur.broj: 2182/04-8-2-01-15-1 od 17.07.2015.), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Vodice, dodatak A (Klasa: 012-04/16-01/01; Ur.br: 2182/04-8-2-1-07-16-1 od 01.06.2016.), članka 16. Statuta Gradske knjižnice Vodice (KLASA: 012-03/15-01/01, Ur.broj: 2182/04-8-2-01-15-1 od 24.09.2015.) i Programa za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradskoj knjižnice Vodice za 2017. godinu (KLASA: 112-01/17-01/02, Ur.broj: 2182/04-8-2-1-01-17-1) donesenog 20.01.2017. godine, ravnateljica dana 25.1.2017. godine objavljuje:

JAVNI POZIV

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

za radno mjesto knjižničar

U okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa", primaju se polaznici Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom u Gradsku knjižnicu Vodice:

1 polaznik – VŠS

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

• VŠS – završen preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 30 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva,
• poznavanje engleskog jezika
• poznavanje rada na računalu

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana, koje bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog radnog staža u mirovinskom osiguranju nemaju više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja, a koje osim što ispunjavaju uvjet tražene stručne spreme, pripadaju ciljanoj skupini za primjenu mjera aktivne politike zapošljavanja „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa" putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

• životopis
• preslika osobne iskaznice
• preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu
• preslika dokaza o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma)
• dokaz o nedostatku radnog iskustva u zvanju za koje se osoba obrazovala (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
• Uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (dokaz o prijavi u evidenciju nezaposlenih)
• Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 30 dana)

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati će biti pozvani na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih posebnih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata rada. Gradska knjižnica Vodice može provesti i neki oblik provjere znanja i sposobnosti, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.

Gradska knjižnica Vodice nije dužna izvršiti odabir, a može donijeti i odluku o poništenju Poziva, odnosno pojedinih radnih mjesta.

Kandidati koji budu odabrani, bit će predloženi Zavodu za zapošljavanje, nakon čega će se sklopiti ugovori o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa s onim kandidatima čije uključenje u program „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa" odobri Zavod. Odabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente.

Po obavljenom stručnom osposobljavanju, osobe stječu pravo polaganja stručnog ispita za knjižnično osoblje, sukladno važećim propisima Zakona o knjižnicama („Narodne novine broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09) i Pravilnika i izmjenama pravilnika o uvjetima i načinu sjecanja stručnih znanja u knjižničarskoj struci („Narodne novine" broj 28/11, 16/14 i 60/14 Ispravak), a troškove polaganja snosi Gradska knjižnica Vodice (za prvo polaganje).

Polaznici osposobljavanja nisu u radnom odnosu i Gradska knjižnica Vodice nije obvezna zaposliti polaznike nakon završenog osposobljavanja i položenog stručnog ispita.

Javnom pozivu imaju pravo pod jednakim uvjetima pristupiti oba spola.

Prijave po ovom Pozivu podnose se u roku od petnaest dana od dana njegove objave na adresu: Gradska knjižnica Vodice, Obala Vladimira Nazora 4, 22211 Vodice, s naznakom „Stručno osposobljavanje za rad".

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Ovaj Poziv objavljuje se na web stranici i oglasnoj ploči Gradske knjižnice Vodice i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ravnateljica:
Sanja Radin-Mačukat, mag.bibl.

Prijave za dječju školu šaha Gradske knjižnice Vodice su gotove i u četvrtak 12. siječnja 2017. godine krećemo s prvim predavanjima. Školu će voditi Slobodan Mačukat, dugogodišnji aktivni korisnik Knjižnice i šahist.

Mi Vam darujemo školu šaha besplatno uz uvjet članstva u Knjižnici, a Slobodan nam daruje (volonterski) svoj rad i znanje. Vidimo se u četvrtak, 12. siječnja u 17 sati!

Šah nas uči da ne gubimo glavu u lošoj situaciji i da uporno istražujemo mogućnosti kako da isplivamo iz teškoća. (Benjamin Franklin)

Već dvije godine projektom "Brnistra: rano otkrivanje govorno -jezičnih smetnji" ukazujemo i djelujemo na području razvoja govorno-jezičnih i predčitačkih vještina, a sada smo se priključili i nacionalnoj kampanji za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom "I ja želim čitati!".

Više o kampanji možete pročitati na našem panou i njihovoj stranici (https://www.facebook.com/IJaZelimCitati/?fref=ts), a izradili smo i brošuru.

Organiziramo školu šaha za djecu starije vrtićke i mlađe školske dobi. Školu će volonterski održavati Slobodan Mačukat, a besplatna je za sve korisnike Gradske knjižnice Vodice.
Prijaviti se možete osobno u knjižnici, pozivom na broj 022/442-095 ili e-poštom na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Prijavite se što prije jer je broj mjesta ograničen.

Šah nas uči da ne gubimo glavu u lošoj situaciji i da uporno istražujemo mogućnosti kako da isplivamo iz teškoća. (Benjamin Franklin)

Na večerašnjoj Pričaonici teta Blanka je djeci pročitala "Malog viteza" koji joj je pomogao da sa njima razgovara o prevladavanju strahova.

Na kraju su djeca izrađivala vitezove od kolaža.

Evo nekih preporuka za roditelje o knjigama koje mogu pomoći u prevladavanju strahova: "Čarobne svjetiljke", "Bajke koje pomažu djeci" i "Nećko.

 

vitez_5vitez_2vitez_4vitez_3vitez_6vitez_10vitez_1vitez_12vitez_9

Sinoć je u multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Vodice svoj pjesnički i glazbeni opus javnosti po prvi puta predstavio naš sumještanin raslinsko-šibenskih korijena Igor Lokas.

Do sada smo ga poznavali samo kao dugogodišnjeg voditelja servisa za nautička plovila u vodičkoj marini, a od sinoć znamo i da vrsno piše i uglazbljuje svoju poeziju. Sinoćnju poetsko-glazbenu večer podijelio je s trubadurima Borisom Ercegom i Svetinom Milutinom – Mačkom uz Izvrsnu gitarističku pratnju Nina Nimca i tamburašku Darka Načeva. Pri kraju koncerta uživali smo i u nastupu šbenske klape „Stina" sa kojom Igor ima uspješnu suradnju kao autor nekih njezinih pjesama. Kroz večer protkanu emocijama i odličnom svirkom i pjevanjem, svojim stihovima i pričom o trubadurima šibenskog kraja vodio nas je poznati šibenski novinar i pjesnik Stanko Ferić.

Publika, u kojoj je osim Vodičana bilo i zaljubljenika u kvalitetnu glazbu iz Šibenika, Brodarice, Krapnja i Kaprija, uživala je u toploj atmosferi ovog dvosatnog koncerta koji je , kako reče Stanko Ferić, povijesni jer se njime „zakotrljala" priča o trubadurima šibenskog kraja.

 

koncert - lokas_2koncert - lokas_5koncert - lokas_1koncert - lokas_24koncert - lokas_9koncert - lokas_7koncert - lokas_4koncert - lokas_22koncert - lokas_10koncert - lokas_13koncert - lokas_14koncert - lokas_3

Na jutrošnjem druženju sa predškolcima pričalo se o prijateljstvu.

 Osim razgovora o svemu što krasi prave prijatelje, djeca su od tete Blanke čula ponešto i o dječjim pravima (preksutra je Međunarodni dan dječjih prava), a razgovaralo se i o djeci u ratu, pogotovo onoj u Vukovaru i Škabrnji  prije 25 godina.

Na kraju su u spomen na njih upalili svijeću.

 

o prijateljstvu_8o prijateljstvu_10o prijateljstvu_11o prijateljstvu_12o prijateljstvu_7o prijateljstvu_13o prijateljstvu_2o prijateljstvu_3o prijateljstvu_9o prijateljstvu_6o prijateljstvu_1

Anketa

Koliko knjiga (prosječno) pročitate u jednoj godini?
 • Više od 50 knjiga
  19.23%
 • 20 do 50 knjiga
  30.77%
 • 10 do 20 knjiga
  11.54%
 • 1 do 10 knjiga
  30.77%
 • ne čitam
  7.69%

Radno vrijeme

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 08:00 - 19:00

subota 08:00 - 12:00

Nedjelja, blagdani, Badnjak i Silvestrovo - Zatvoreno

Kontakt

Obala Vladimira Nazora 4


+385 (0)22 442 095


Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Facebook