Obavijesti

Petu godinu zaredom u cijeloj Hrvatskoj održava se manifestacija „Noć knjige" sa ciljem poticanja kulture čitanja i razgovora o literaturi kroz javna čitanja, predstavljanja knjiga, druženja s autorima, radionicama i sličnim.

Slavlje knjige i književnika povodom Noći knjige ove smo godine proslavili na tri različita datuma: 5. travnja (povodom Dana dječje knjige) čitajući Andersenovu „Palčicu" , 18. travnja s osnovcima (povodom rođendana Ivane Brlić-Mažuranić) i sinoć (povodom Dana hrvatske knjige i uoči Svjetskog dana knjige koji obilježavamo danas) u caffe baru „Sunčani sat".

Izašavši iz zgrade knjižnice željeli smo podijeltii užitak čitanja s potencijalnim korisnicima koji do sada nisu navraćali do knjižnice, a i s našim redovitim korisnicima uživati u opuštenoj večeri. I uživali smo! Uživali smo u nekoliko lijepih redaka književnosti koje su Sanja, Grgo i Blanka podijelili s nama, i u zabavnom kvizu kroz koji smo se prisjetili lektirnih naslova, ali i ponekih modernih autora.

U ovom pub kvizu pobjedu je odnijela ekipa „Sparkling Sophia", ali moramo čestitati i drugim dvjema ekipama („Lososima" i „Otoku svijeta") na časnoj borbi i vrlo dobrom znanju!
Svi sudionici za nagradu su dobili knjige.

Vidimo se u sličnim prigodama!

 

Održana Održana Održana Održana Održana Održana Održana Održana Održana Održana Održana Održana Održana

Poštovani korisnici, zbog tehničkih razloga otkazujemo otvorenje Odjela za mlade koje se trebalo održati u petak u 18 sati.

O novom terminu ćemo Vas obavijestiti na našoj internetskoj stranici, facebooku i portalu Info Vodice.

Hvala na razumijevanju!

KLASA: 112-01/16-01/04
UR. BROJ: 2182/04-8-2-1-01-16-1
Vodice, 20. travnja 2016. godine.

Na temelju članka 59. Zakona o radu (NN 93/14), članka 25. i članka 34. Zakona o knjižnicama („Narodne novine broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09), Pravilnika o izmjenama pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci ( „Narodne novine" broj 28/11, 16/14 i 60/14 Ispravak), Pravilnika o radu Gradske knjižnice Vodice (289/13 od 16.12.2013.), Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu ((KLASA: 012-04/15-01/01, Ur.broj: 2182/04-8-2-01-15-1 od 15.01.2015. i KLASA: 012-04/15-01/02, Ur.broj: 2182/04-8-2-01-15-1 od 17.07.2015.),Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Vodice, dodatak A (broj 5/2013 od 13.01.2013.),Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada GKV (broj 290/2013 od 06.12.2013), članka 16. Statuta Gradske knjižnice Vodice (KLASA: 012-03/15-01/01, Ur.broj: 2182/04-8-2-01-15-1 od 24.09.2015.) i Programa za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradskoj knjižnice Vodice za 2016. godinu (KLASA: 112-01/16-01/02, Ur.broj: 2182/04-8-2-1-01-16-1) donesenog 28.01.2016. godine, ravnateljica dana 20. 04. 2016. godine objavljuje:

JAVNI POZIV
za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
za radno mjesto diplomirani knjižničar

U okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa", primaju se polaznici Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom u Gradsku knjižnicu Vodice:

1 polaznik – VSS

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

• VSS – studij knjižničarstva, završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti sa najmanje 60 ETCS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva s kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
• poznavanje engleskog jezika
• poznavanje rada na računalu

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana, koje bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog radnog staža u mirovinskom osiguranju nemaju više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja, a koje osim što ispunjavaju uvjet tražene stručne spreme, pripadaju ciljanoj skupini za primjenu mjera aktivne politike zapošljavanja „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa" putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

• životopis
• preslika osobne iskaznice
• preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu
• preslika dokaza o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
• dokaz o nedostatku radnog iskustva u zvanju za koje se osoba obrazovala (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
• Uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (dokaz o prijavi u evidenciju nezaposlenih)
• Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)

Prije donošenja odluke o odabiru , kandidati će biti pozvani na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih posebnih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata rada. Gradska knjižnica Vodice može provesti i neki oblik provjere znanja i sposobnosti, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.

Gradska knjižnica Vodice nije dužna izvršiti odabir, a može donijeti i odluku o poništenju Poziva, odnosno pojedinih radnih mjesta.

Kandidati koji budu odabrani, bit će predloženi Zavodu za zapošljavanje, nakon čega će se sklopiti ugovori o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa s onim kandidatima čije uključenje u program „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa" odobri Zavod. Odabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente.

Po obavljenom stručnom osposobljavanju, osobe stječu pravo polaganja stručnog ispita za knjižnično osoblje, sukladno važećim propisima Zakona o knjižnicama („Narodne novine broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09) i Pravilnika i izmjenama pravilnika o uvjetima i načinu sjecanja stručnih znanja u knjižničarskoj struci ( „Narodne novine" broj 28/11, 16/14 i 60/14 Ispravak), a troškove polaganja snosi Gradska knjižnica Vodice (za prvo polaganje).

Polaznici osposobljavanja nisu u radnom odnosu i Gradska knjižnica Vodice nije obvezna zaposliti polaznike nakon završenog osposobljavanja i položenog stručnog ispita.

Javnom pozivu imaju pravo pod jednakim uvjetima pristupiti oba spola.

Prijave po ovom Pozivu podnose se u roku od osam dana od dana njegove objave na adresu: Gradska knjižnica Vodice, Obala Vladimira Nazora 4, 22211 Vodice, s naznakom „Stručno osposobljavanje za rad".

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Ovaj Poziv objavljuje se na web stranici i oglasnoj ploči Gradske knjižnice Vodice i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ravnateljica:
Sanja Radin Mačukat, mag. bibl.

Dodijeljene su nagrade za najbolje uskršnje radove u organizaciji Zajednice Hrvata BIH Šibensko-kninske županije u suradnji s Dječjim vrtićem Tamaris, OŠ Vodice, družbom Vodički žudiji i Gradskom knjižnicom Vodice.

Za najbolji pojedinačan rad nagradu je dobila Darija Franin, učenica 4. razreda OŠ Vodice, dok je nagradu za najbolji grupni rad dobila vrtićka predškolska skupina s tetom Zdenkom.
Zajednica Hrvata BiH poklonila je Dječjem vrtiću Tamaris razglas s mikrofonima, a vesela djeca odmah su nam otpjevala nekoliko pjesmica.

Čestitamo dobitnicima!

 

Dodijeljene nagrade za najbolji uskršnji rad_1Dodijeljene nagrade za najbolji uskršnji rad_6Dodijeljene nagrade za najbolji uskršnji rad_2Dodijeljene nagrade za najbolji uskršnji rad_3Dodijeljene nagrade za najbolji uskršnji rad_10Dodijeljene nagrade za najbolji uskršnji rad_12Dodijeljene nagrade za najbolji uskršnji rad_14Dodijeljene nagrade za najbolji uskršnji rad_13Dodijeljene nagrade za najbolji uskršnji rad_19Dodijeljene nagrade za najbolji uskršnji rad_5Dodijeljene nagrade za najbolji uskršnji rad_4Dodijeljene nagrade za najbolji uskršnji rad_7Dodijeljene nagrade za najbolji uskršnji rad_8Dodijeljene nagrade za najbolji uskršnji rad_20Dodijeljene nagrade za najbolji uskršnji rad_16Dodijeljene nagrade za najbolji uskršnji rad_18Dodijeljene nagrade za najbolji uskršnji rad_9

KLASA: 112-01/16-01/03
UR. BROJ: 2182/04-8-2-1-01-16-1
Vodice, 19. travnja 2016. godine.

Na temelju članka 59. Zakona o radu (NN 93/14), članka 25. i članka 34. Zakona o knjižnicama („Narodne novine broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09), Pravilnika o izmjenama pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci ( „Narodne novine" broj 28/11, 16/14 i 60/14 Ispravak), Pravilnika o radu Gradske knjižnice Vodice (289/13 od 16.12.2013.), Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu ((KLASA: 012-04/15-01/01, Ur.broj: 2182/04-8-2-01-15-1 od 15.01.2015. i KLASA: 012-04/15-01/02, Ur.broj: 2182/04-8-2-01-15-1 od 17.07.2015.),Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Vodice, dodatak A (broj 5/2013 od 13.01.2013.),Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada GKV (broj 290/2013 od 06.12.2013), članka 16. Statuta Gradske knjižnice Vodice (KLASA: 012-03/15-01/01, Ur.broj: 2182/04-8-2-01-15-1 od 24.09.2015.) i Programa za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradskoj knjižnice Vodice za 2016. godinu (KLASA: 112-01/16-01/02, Ur.broj: 2182/04-8-2-1-01-16-1) donesenog 28.01.2016. godine, ravnateljica dana 19. 04. 2016. godine objavljuje:

JAVNI POZIV
za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
za radno mjesto knjižničar

U okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa", primaju se polaznici Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom u Gradsku knjižnicu Vodice:

1 polaznik – VŠS

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

• VŠS – završen preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 30 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva,
• poznavanje engleskog jezika
• poznavanje rada na računalu

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana, koje bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog radnog staža u mirovinskom osiguranju nemaju više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja, a koje osim što ispunjavaju uvjet tražene stručne spreme, pripadaju ciljanoj skupini za primjenu mjera aktivne politike zapošljavanja „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa" putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

• životopis
• preslika osobne iskaznice
• preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu
• preslika dokaza o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma)
• dokaz o nedostatku radnog iskustva u zvanju za koje se osoba obrazovala (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
• Uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (dokaz o prijavi u evidenciju nezaposlenih)
• Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 30 dana)

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati će biti pozvani na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih posebnih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata rada. Gradska knjižnica Vodice može provesti i neki oblik provjere znanja i sposobnosti, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.

Gradska knjižnica Vodice nije dužna izvršiti odabir, a može donijeti i odluku o poništenju Poziva, odnosno pojedinih radnih mjesta.

Kandidati koji budu odabrani, bit će predloženi Zavodu za zapošljavanje, nakon čega će se sklopiti ugovori o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa s onim kandidatima čije uključenje u program „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa" odobri Zavod. Odabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente.

Po obavljenom stručnom osposobljavanju, osobe stječu pravo polaganja stručnog ispita za knjižnično osoblje, sukladno važećim propisima Zakona o knjižnicama („Narodne novine broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09) i Pravilnika i izmjenama pravilnika o uvjetima i načinu sjecanja stručnih znanja u knjižničarskoj struci ( „Narodne novine" broj 28/11, 16/14 i 60/14 Ispravak), a troškove polaganja snosi Gradska knjižnica Vodice (za prvo polaganje).

Polaznici osposobljavanja nisu u radnom odnosu i Gradska knjižnica Vodice nije obvezna zaposliti polaznike nakon završenog osposobljavanja i položenog stručnog ispita.

Javnom pozivu imaju pravo pod jednakim uvjetima pristupiti oba spola.

Prijave po ovom Pozivu podnose se u roku od osam dana od dana njegove objave na adresu: Gradska knjižnica Vodice, Obala Vladimira Nazora 4, 22211 Vodice, s naznakom „Stručno osposobljavanje za rad".
Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Ovaj Poziv objavljuje se na web stranici i oglasnoj ploči Gradske knjižnice Vodice i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ravnateljica:
Sanja Radin-Mačukat, mag.bibl.

Rođendan Ivane Brlić Mažuranić proslavili smo s učenicima prvih i trećih razreda Osnovne škole Vodice i njihovim učiteljicama, slaveći njezine bajke.

Zajedno smo ispričali „Šumu Striborovu", a prisjetili se i drugih djela hrvatskog Andersena. Prvašići su nas zadivili svojim znanjem o priči i razumijevanjem njene pouke.

Nakon priče djeca su oslikala straničnike kojima će označavati stranice priča koje će čitati u budućnosti.

Hvala djeci i učiteljicama na predivnom druženj!. Nadamo se da će ovakvih susreta biti još mnogo.

Veliko hvala i Ivani Brlić Mažuranić na bogatstvu koje nam je ostavila!

 

Priče iz davnina_4Priče iz davnina_5Priče iz davnina_2Priče iz davnina_3Priče iz davnina_8Priče iz davnina_6Priče iz davnina_11Priče iz davnina_9Priče iz davnina_10Priče iz davnina_12Priče iz davnina_13Priče iz davnina_14Priče iz davnina_15Priče iz davnina_7Priče iz davnina_16Priče iz davnina_17Priče iz davnina_1

U ponedjeljak , 18. travnja 2016. u 10 sati u Gradskoj knjižnici Vodice održat će se dodjela nagrada za najbolji uskršnji rad. Podsjećamo, natječaj "Najbolji uskršnji rad" organizirala je Zajednica Hrvata BIH ŠKŽ u suradnji s Dječjim vrtićem Tamaris, OŠ Vodice, Gradskom knjižnicom Vodice i družbom Vodički žudiji.

Nagrada se dodjeljuje u tri kategorije:

- najbolji rad vrtića Tamaris najmlađa skupina
- najbolji rad vrtića Tamaris starija skupina
- te najbolji pojedinačni rad djece OŠ Vodice

Zahvaljujemo se svima na sudjelovanju i čestitamo pobjednicima!

Tema današnje pričaonice bila je voda, te smo tim povodom djeci pročitali vrlo poučnu priču „Tajne zgode nestašne vode" Aljoše Vukovića.
„Ovo je priča u stihovima o staroj znanici vodi. Da, da, vjerovali ili ne ona je uvijek u modi"....

Pričaonica Tajne zgode nestašne vode_1Pričaonica Tajne zgode nestašne vode_6Pričaonica Tajne zgode nestašne vode_2Pričaonica Tajne zgode nestašne vode_5Pričaonica Tajne zgode nestašne vode_3

Poštovani,
završio je likovni natječaj "Najbolji uskršnji rad" u organizaciji Zajednice Hrvata BIH ŠKŽ, Dječjeg vrtića Tamaris, OŠ Vodice, Gradske knjižnice Vodice i družbe Vodički žudiji. Dodjela nagrada trebala je biti održana u Gradskoj knjižnici Vodice u ponedjeljak 4. travnja. Budući da dodjela nagrada još uvijek nije održana, ispričavamo se svim sudionicima, a o sljedećem datumu ćemo Vas pravovremeno obavijestiti.

Povodom Međunarodnog dana dječje knjige i rođendana Hansa Christiana Andersena, danas smo djeci iz Dječjeg vrtića „Tamaris" ispričali priču o Palčici.

Naša Martina se, uz pomoć tete Kate, čarolijom pretvorila u Palčicu i sjedeći na lopoču usred potoka, djeci ispričala svoju priču prepunu pustolovina. Djeca su sudjelovala u priči pomažući Palčici da se spasi od raznih nevolja na svome putu.

Nakon priče, djeca su s Palčicom razgovarala o tome kako pomažu svojim bližnjima i zašto je važno pomagati drugima. Izrađivali su vjenčiće za glave, a neki su čak i zaplivali u potoku!

Baš smo se dobro zabavili!

 

Jednom davno s Palčicom_1Jednom davno s Palčicom_1Jednom davno s Palčicom_10Jednom davno s Palčicom_10Jednom davno s Palčicom_11Jednom davno s Palčicom_11Jednom davno s Palčicom_12Jednom davno s Palčicom_13Jednom davno s Palčicom_2Jednom davno s Palčicom_2Jednom davno s Palčicom_3Jednom davno s Palčicom_4Jednom davno s Palčicom_4Jednom davno s Palčicom_5Jednom davno s Palčicom_5Jednom davno s Palčicom_6Jednom davno s Palčicom_7Jednom davno s Palčicom_7Jednom davno s Palčicom_8Jednom davno s Palčicom_8Jednom davno s Palčicom_9

Ako niste znali, 2. travnja rođen je Hans Christian Andersen i tog dana u njegovu čast obilježava se Međunarodni dan dječje knjige. Nadalje, 18. travnja rođendan je Ivane Brlić Mažuranić (hrvatske inačice Andersena), a ove godine obilježavamo 100 - tu obljetnicu izdavanja njene knjige „Priče iz davnine“. Dan hrvatske knjige obilježavamo 22. travnja (u spomen Marku Maruliću), a dva dana kasnije i Svjetski dan knjige i autorskih prava. Tog su dana, prije točno 400 godina, umrli Miguel de Cervantes i William Shakespeare.

I mi ćemo tijekom travnja 2016. godine slaviti knjigu i podsjetiti Vas na ljepotu i važnost čitanja. Posebno ćemo obilježiti Dan dječje knjige (5.travnja), rođendan Ivane Brlić Mažuranić (18.travnja), a u Noći knjige (22. travnja) Svjetski dan knjige i autorskih prava te Dan hrvatske knjige. Za početak najavljujemo druženje s mališanima i tetom Katom Škugor (utorak, 5. travnja u 09 i 30 sati). Nazvali smo ga „Jednom davno…“, a teta Kate pomoći će nam da uđemo u svijet malene Palčice i bajkovito proslavimo 211. rođendan velikog Hansa Christiana Andersena. Tog dana družit ćemo se sa djecom iz Dječjeg vrtića „Tamaris“, a pozivamo i sve ostale zaljubljenike u bajke da nam se pridruže.

Povodom nadolazećeg Dana planeta Zemlje osjetili smo potrebu učiniti nešto kako bismo osvijestili utjecaj koji modernim načinom života imamo na svoj dom, a time i na svoje zdravlje i zdravlje onih koji dolaze nakon nas. Tada smo naišli na projekt Društva bibliotekara Istre "Zelena knjižnica". Njima možemo zahvaliti na besplatnim dokumentarcima koje ćemo prikazati kroz travanj i svibanj. Prikazat ćemo četiri dokumentarca: „Prekid", „Frakiranje Patagonije", „Sjeme permakulture" i „Obrisi održive budućnosti – energetika", a naši sugrađani će održati predavanja o kompostiranju, jestivom i ljekovitom bilju, vinogradarstvu i aktivnom turizmu.

Krećemo u četvrtak 7. travnja u 18 i 30 sati s filmom „Prekid" („Discruption", 2014., 51'), a nastavljamo tjedan nakon, u srijedu 13. travnja, kada ćemo prikazati dokumetarac „Sjeme permakulture" („Seeds of Permaculture: Tropical Permaculture", 2014, 88') i 14. travnja s prezentacijom o kompostiranju koju će održati Miroslava Sladoljev.

„Prekid" je film u produkciji „350 org", vjerojatno najpoznatije klimatske organizacije na svijetu, koja ovim filmom želi na radikalan i sasvim nesuzdržan način javnosti predstaviti već vrlo vidljivu i realnu štetu klimatskih promjena koje svake godine  sve više osjećamo, a u zadnje vrijeme to se najviše osjeti ekstremnim vremenskim uvjetima te mnogim vremenskim nepogodama, poput uragana, poplava i sličnog. Film prikazuje i kako se kroz politički proces pokušava zaustaviti aktiviste koji se bore protiv klimatskih promjena. Također, film služi i kao uvod u mnoge teme koje se obrađuju u drugim filmovima (klimatske promjene svojevrsna su krovna tema).

Permakultura, koja se često smatra mirnom revolucijom protiv neodrživog sustava, princip je kojim se skoro sve životne prakse i potrebe mogu svesti na najodrživiji mogući nivo, tj. najviše u skladu s prirodnim funkcijama. No, permakultura je i nešto više. To je koncept oko kojeg se gradi sve više zajednica, oko kojeg se okuplja sve više ljudi. Ova priča bavi se upravo time kako permakultura izgleda kad se primjenjuje u praksi na široj razini, te se bavi pitanjem : je li moguće zadovoljiti potrebe ljudi za ekološkom poljoprivredom i je li dobra osnova za građenje zajednice?

Nadam se da se vidimo u što većem broju!

Na današnjoj pričaonici čitali smo priču „U tlu čistu imamo glistu" autorice Marice Milčec koja govori o važnosti ekologije i savjesnog ponašanja prema našoj planeti. Nakon priče, Mili je kao slikarsko platno poslužila limenka koju je ukrasila crtežima drveća i sunca.

Pričaonica Glista_1Pričaonica Glista_2Pričaonica Glista_3

Večeras je u Gradskoj knjižnici Vodice otvorena izložba fotografija Šime Strikomana pod nazivom „Vodički Žudiji na festi Sv. Vlaha 2016.".

Rad na ovim fotografijama proslavljenog akademskog snimatelja Strikomana i njegovu povezanost sa Vodičkim Žudijima predstavio nam je njihov zapovjednik Marko Juričev – Martinčev, koji je ujedno i koordinator svih događanja kojima ove godine proslavljamo Uskrs u Vodicama.

Kako je danas Svjetski dan poezije, u sklopu večerašnjeg druženja uživali smo i u stihovima Ljiljane Juričev – Martinčev, Dinka Škevina, Ante Nadomira Tadića Šutre, Petra Ivasa i Josipa Mateše.

Večer su dirljivim pjevanjem tradicionalnih korizmenih napjeva uveličali pjevači zbora Župe Našašća Sv. Križa iz Vodica.

Izložba će biti otvorena naredna dva tjedna.

 

Otvorena izložba Šime Strikomana_14Otvorena izložba Šime Strikomana_15Otvorena izložba Šime Strikomana_18Otvorena izložba Šime Strikomana_16Otvorena izložba Šime Strikomana_2Otvorena izložba Šime Strikomana_19Otvorena izložba Šime Strikomana_20Otvorena izložba Šime Strikomana_30Otvorena izložba Šime Strikomana_26Otvorena izložba Šime Strikomana_23Otvorena izložba Šime Strikomana_32Otvorena izložba Šime Strikomana_27Otvorena izložba Šime Strikomana_31Otvorena izložba Šime Strikomana_3Otvorena izložba Šime Strikomana_22Otvorena izložba Šime Strikomana_33Otvorena izložba Šime Strikomana_29Otvorena izložba Šime Strikomana_1Otvorena izložba Šime Strikomana_12Otvorena izložba Šime Strikomana_5Otvorena izložba Šime Strikomana_6Otvorena izložba Šime Strikomana_8Otvorena izložba Šime Strikomana_9Otvorena izložba Šime Strikomana_13Otvorena izložba Šime Strikomana_11

Prijave za natječaj "Najbolji uskršnji rad" su završene. Natječaj koji je trajao tri tjedna organizirala je Zajednica Hrvata BIH ŠKŽ u suradnji s Dječjim vrtićem Tamaris, OŠ Vodice, Gradskom knjižnicom Vodice i družbom Vodički žudiji. Pristigao je 31 rad kojeg su na temu Uskrsa radila djeca DV Tamaris i OŠ Vodice.

Svi radovi su izloženi na Dječjem odjelu Gradske knjižnice Vodice gdje se mogu i razgledati.

Radovi su fotografirani i postavljeni u album na Facebook stranici portala Infovodice gdje ćete moći do 01. travnja do 23 sata glasovati putem "lajkova" za svog favorita.

Radi objektivnosti u albumu nismo naznačili tko su autori radova i koja ih je dobna skupina radila.

Nagrade će biti podijeljene u Gradskoj knjižnici Vodice u ponedjeljak 04. travnja, a dijelit će se nagrade za tri kategorije:
- najbolji rad vrtića Tamaris najmlađa skupina (najviše prikupljenih lajkova)
- najbolji rad vrtića Tamaris starija skupina (najviše prikupljenih lajkova)
- te najbolji pojedinačni rad djece OŠ Vodice (najviše prikupljenih lajkova)

Napominjemo da će se računati samo obični lajkovi, a ne i nedavno uvedene reakcije.

Preuzeto sa portala Infovodice: http://www.infovodice.com/magazin/svojim-lajkom-sudjelujte-u-odabiru-najboljeg-uskrsnjeg-rada.html

I Gradska knjižnica Vodice pridružuje se proslavi ovogodišnjeg Uskrsa.

Tim povodom ćemo u ponedjeljak 21. ožujka imati otvorenje izložbe fotografija Vodičkih žudija koje je za njihovog nedavnog boravka na dubrovačkom i mostarskom području snimio akademski snimatelj Šime Strikoman.

Kako istog dana obilježavamo i Svjetski dan poezije, u goste smo pozvali i nekoliko pjesnika koji će nam se predstaviti svojim stihovima u kojima progovaraju o kršćanskoj tematici i vlastitoj duhovnosti. To su Ljiljana Juričev - Martinčev, Dinko Škevin, Ante Nadomir Tadić Šutra, Petar Ivas i Josip Mateša. 

Posebni gosti večeri su članovi pjevačkog zbora Župe Našašća Sv. Križa - Vodice.

Početak ovog druženja uz stihove i Strikomanove fotografije bit će u 18 sati i 30 minuta (u multimedijalnoj dvorani). Svi su dobrodošli!

 

Najava Šimine izložbe_2

 

 

Danas smo na pričaonici čitali slikovnicu Mjesečeva splav, autorice Sanje Lovrenčić, u kojoj je glavnu ulogu imao znatiželjni ružičasti prašćić koji je volio razmišljati. Noću je promatrao Mjesec i pitao se kako bi bilo lijepo tamo otputovati. Uz pomoć ptica (i malo mašte) praščić i prijatelji uspješno su sletjeli na Mjesec! Djeca su sa zanimanjem slušala priču i potom crtala Mjesec kako ga ona zamišljaju. Smile

Pričaonica Mjesečeva splav_3Pričaonica Mjesečeva splav_4Pričaonica Mjesečeva splav_1Pričaonica Mjesečeva splav_2Pričaonica Mjesečeva splav_5Pričaonica Mjesečeva splav_6

Hotel Punta raspisuje kreativni natječaj pod nazivom "Moj grad!". Tim povodom pozivaju djecu vrtićke dobi, učenike osnovne škole i sve ostale građane Vodica da s jednim ili više vlastitih likovnih radova (u tehnici po vlastitom izboru) sudjeluju u natječaju koji će prikazati ljepote našeg grada.

Natjecati se možete tako da na adresu hotela „Punta" pošaljete originalni rad (fotografije, skenovi i/ili kopije i dr. neće se uzimati u obzir) i uz njega priložite, u cijelosti popunjen i potpisan, obrazac za sudjelovanje (sastavni je dio „Pravila i uvjeta sudjelovanja u kreativnom natječaju hotela"). Prijavu za sudjelovanje može ispuniti i potpisati roditelj/zakonski zastupnik osoba mlađih od 18 godina, a pojedinci stariji od 18 godina osobno.

Pristigli radovi bit će podijeljeni i ocjenjivani u četiri kategorije:

I. kategorija - radovi djece - polaznika Dječjeg vrtića „Tamaris"
II. kategorija - radovi učenika od prvog do četvrtog razreda Osnovne škole Vodice
III. kategorija - radovi učenika od petog do osmog razreda Osnovne škole Vodice
IV. kategorija - radovi ostalih stanovnika na području Grada Vodica.

Žiri će iz svake kategorije odabrati pet najkreativnijih radova koji će biti izloženi na izložbi u Gradskoj knjižnici Vodice, a kasnije korišteni u sobama hotela „Punta" te za izradu suvenira koji će se prodavati u hotelu. Ocjenjivat će se kreativnost, originalnost, izražajnost i poštivanje zadane teme.

Radove je potrebno poslati poštom, najkasnije do 14. travnja 2016. na adresu:
HOTELI VODICE d.d.
Grgura Ninskog 1
22 211 Vodice
Za kreativni natječaj "MOJ GRAD!"
Više o samom natječaju, nagradama, autorskim pravima, zaštiti privatnosti i sličnim odredbama pročitajte u „Pravilima i uvjetima sudjelovanja u kreativnom natječaju hotela Punta".

Stiže nam proljeće, a s njim i naša teta Kate sa svježim idejama kako zabaviti vrtićane! Radionica je započela čitanjem slikovnice Vrlo gladna gusjenica, američkog autora Erica Carlea, a potom se prešlo na ozbiljan posao izrade velikih kolaž-leptira. Za kraj je teta Kata pripremila igru u kojoj su djeca zajedničkim snagama zadržavala loptu da ne padne kroz šuplje platno na pod. Koliko su naši predškolci uživali u današnjim aktivnostima pogledajte na fotografijama! Smile

Teta Kate i dolazak proljeća_5Teta Kate i dolazak proljeća_6Teta Kate i dolazak proljeća_7Teta Kate i dolazak proljeća_1Teta Kate i dolazak proljeća_2Teta Kate i dolazak proljeća_4

Anketa

Koliko knjiga (prosječno) pročitate u jednoj godini?
 • Više od 50 knjiga
  19.23%
 • 20 do 50 knjiga
  30.77%
 • 10 do 20 knjiga
  11.54%
 • 1 do 10 knjiga
  30.77%
 • ne čitam
  7.69%

Radno vrijeme

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 08:00 - 19:00

subota 08:00 - 12:00

Nedjelja, blagdani, Badnjak i Silvestrovo - Zatvoreno

Kontakt

Obala Vladimira Nazora 4


+385 (0)22 442 095


Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Facebook