Učlani se

Zašto?

Albert Einstein jednom je rekao: „Ako želite da vam djeca budu inteligentna čitajte im bajke. Ako želite da budu još inteligentnija, čitajte im još više bajki."

Ali što Vam osim knjiga nudimo?

Besplatne "Pričaonice", poduke za školarce, radionice "Informatika 50+", Micro:Bit radionice, projekti "Brnistra: rano otkrivanje jezično-govornih smetnji", "Animacija demokracije", dnevni, tjedni i mjesečni tisak koji možete čitati u čitaonici, računala i pristup internetu, društvene i didaktičke igre, predavanja, predstavljanja knjiga, izložbe... a možda najvažnije ugodan prostor i pristupačno osoblje uvijek spremno da odgovori na razne upite.

 

Kako?

Članstvo u Knjižnici stječe se upisom u Knjižnicu pri kojem budući korisnik:

 • popunjava obrazac Pristupnice pdfili Pristupnice za upis maloljetne osobe pdf

 • plaća godišnju članarinu prema Cjeniku
 • uz obvezno predočenje osobnih dokumenata: građani osobnu iskaznicu, studenti uz osobnu iskaznicu trebaju predočiti indeks, učenici srednjih škola vlastitu osobnu iskaznicu ili osobnu iskaznicu svojih roditelja, djeca do 14 godina osobnu iskaznicu roditelja, udomitelja ili skrbnika, strani državljani putovnicu i prijavu boravka.
 • članstvo u Knjižnici vrijedi godinu dana od dana upisa (12 mjeseci), odnosno 3 mjeseca (tromjesečno članstvo).

 Članu Knjižnice prestaje svojstvo člana na vlastiti zahtjev, po isteku upisa ili posljednje obnove članstva, odlukom ravnatelja ako prekrši odredbe ovog Pravilnika.

 • u slučaju prestanka članstva na vlastiti zahtjev, član mora Knjižnici dostaviti potpisanu Ispisnicu pdf, a Knjižnica će s osobnim podacima člana postupiti sukladno odredbama ovog Pravilnika,  Zakona o zaštiti osobnih podatak i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te Pravilnika o prikupljanju, obradi i korištenju te zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba.
 

Gdje?

Djeca do 14 godina upisuju se isključivo u Odjel za djecu i mlade.

Mladi od 15 do 18 godina upisuju se u Odjel za odrasle i u Odjel za djecu i mlade.

Odrasli korisnici upisuju se u Odjel za odrasle.

 

"Knjiga nek' bude sjekira za zaleđeno more u nama." (Franz Kafka)

... jer...

"Što ti nedostaje ako imaš knjižnicu koja gleda na mali vrt." (Cicero)

 

Anketa

Koliko knjiga (prosječno) pročitate u jednoj godini?
 • Više od 50 knjiga
  21.67%
 • 20 do 50 knjiga
  30%
 • 10 do 20 knjiga
  18.33%
 • 1 do 10 knjiga
  21.67%
 • ne čitam
  8.33%

Foto

Video

Facebook