Kućni red

Prema člancima 37. i 38. Pravilnika o pružanju usluga i uvjetima korištenja knjižnične građe u Gradskoj knjižnici Vodice:

Kako bi se djelatnost Knjižnice mogla nesmetano odvijati, u prostorima Knjižnice mora vladati red i mir.
Članovi i korisnici dužni su ponašati se na način kako to nalaže karakter kulturne i znanstvene ustanove kakva je Knjižnica.
U prostorijama Knjižnice nije dopušteno:

• glasno i bučno razgovarati,
• ometati druge osobe u radu,
• ometati uobičajeni rad djelatnika Knjižnice,
• neovlašteno fotografirati ili snimati,
• konzumirati hranu i napitke,
• pušiti,
• dovoditi životinje (osim u terapijske svrhe),
• koristiti mobilne uređaje na način da se ometa druge osobe ili djelatnike Knjižnice,
• agresivno ponašanje,
• oštećivati knjižničnu građu,
• uništavati opremu i inventar Knjižnice,
• onečišćavati prostor,
• ostavljati promidžbene materijale bez odobrenja djelatnika Knjižnice
• koristiti prostor Knjižnice za obavljanje drugih poslova.

Člana i korisnika koji se ne pridržava odredbi 1., 2. i 3. stavka ovog članka, djelatnik Knjižnice dužan je upozoriti i zatražiti prestanak nedopuštenog ponašanja.
Ako član i korisnik nakon upozorenja ne prestane s nedopuštenim ponašanjem, djelatnik Knjižnice može takvom članu privremeno oduzeti člansku iskaznicu, zatražiti od člana i korisnika da napusti prostor Knjižnice, a u slučaju nužde ovlašten je obavijestiti nadležne službe MUP-a RH.

Roditelji, skrbnici ili udomitelj snose odgovornost za sigurnost i ponašanje svoje djece u prostoru Knjižnice. Knjižnica nije odgovorna za posljedice proizašle iz neprimjerenog ponašanja njihove djece ili neodgovarajuće uporabe knjižnične opreme te ne preuzima odgovornost za djecu koja su u prostoru Knjižnice bez pratnje ili nadgledanja roditelja, skrbnika ili udomitelja.

Anketa

Koliko knjiga (prosječno) pročitate u jednoj godini?
 • Više od 50 knjiga
  21.67%
 • 20 do 50 knjiga
  30%
 • 10 do 20 knjiga
  18.33%
 • 1 do 10 knjiga
  21.67%
 • ne čitam
  8.33%

Foto

Video

Facebook