Usluge

POSUDBA KNJIŽNIČNE GRAĐE

U Knjižnici član može odjedanput posuditi ukupno tri naslova knjižnične i jednu jedinicu AV građe.

Rok posudbe za pojedine vrste knjižnične građe:

knjige - 21 dan; od 15. lipnja do 15. kolovoza građa se posuđuje na 42 dana
propisani lektirni naslovi - 15 dana

Produženje posudbe

Posudba knjižnične građe može se produžiti samo za još jedan posudbeni rok (21 dan) od dana posudbe, a nakon povrata tih jedinica knjižnične građe, član ne može toga dana posuditi isti naslov u Knjižnici.
Produžiti rok posudbe nije moguće za rezerviranu knjižničnu građu i propisane naslove školske lektire.

Zakasnina

Član koji ne vrati na vrijeme knjižničnu građu, dužan je platiti zakasninu koja se zaračunava po jedinici knjižnične građe za svaki dan zakašnjenja, prema Cjeniku.
Članu koji ne vrati posuđenu knjižničnu građu ni nakon poslane pismene obavijesti Knjižnica onemogućuje posudbu.
Knjižnica može pokrenuti sudski postupak radi povratka knjižnične građe i radi naknade štete.

Rezervacija

Rezervacija posuđene knjižnične građe obavlja se osobno u Knjižnici, telefonskim putem, elektroničkom poštom Knjižnice ili putem e-kataloga koristeći svoj PIN.
Obavijest o dospijeću rezervirane građe Knjižnica šalje prema iskazanoj želji člana u trenutku postupka rezervacije (telefonski poziv ili elektronička pošta), a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.
Rezervirana građa mora se preuzeti u roku od 3 (tri) dana po primitku obavijesti od strane Knjižnice, u protivnom se rezervacija poništava.
Usluga rezervacije naplaćuje se po preuzimanju građe prema Cjeniku.
Knjižničnu građu koja nije posuđena, član može besplatno rezervirati telefonom ili elektroničkom poštom te preuzeti u roku od 3 (tri) dana od dogovora s djelatnikom Knjižnice.

Međuknjižnična posudba

Gradska knjižnica Vodice može svojim članovima preko sustava međuknjižnične posudbe nabaviti građu potrebnu za znanstveni i stručni rad ili usavršavanje. Preko istog sustava članovima drugih knjižnica omogućuje posudbu knjiga i kopiranje članaka iz svog fonda.
Narudžbu za posudbu korisnik ispunjava na posebnom obrascu, a građu naručuje knjižnica u tiskanom ili elektroničkom obliku.
Usluga se naplaćuje prema stvarnim troškovima i Cjeniku.

Zahtjevi za međuknjižničnu posudbu knjiga ili kopije članaka trebaju sadržavati sljedeće podatke:

Za knjigu:

 • Autor ili urednik
 • Naslov;
 • Mjesto izdanja, izdavač, god. izd.
 • ISBN (ako je poznat)

Za članak:

  • Naslov časopisa (puni)
  • God., vol., br., str. (od-do)
  • Autor članka
  • Naslov članka
  • ISSN (ako je poznat)

Osim podataka o traženoj jedinici, potrebno je navesti i osobne podatke naručitelja: ime i prezime, adresu, telefon (kućni i na poslu), adresu elektroničke pošte te broj članske iskaznice.

KORIŠTENJE RAČUNALA (određeno je Pravilnikom o uporabi osobnih računala i korištenju Interneta u Gradskoj knjižnici Vodice)

Na svakom odjelu Knjižnice korisnicima su dostupna osobna računala i pristup internetu.
Korištenje računala je jedan sat besplatno samo članovima knjižnice, dok se daljnjih pola sata korištenja naplaćuje prema Cjeniku.
Osobe koje nisu učlanjene u Knjižnicu također mogu koristiti računala uz naknadu prema Cjeniku.
Računalnom se opremom može koristiti:
- za pretraživanje knjižničnoga kataloga
- za pristup elektronički čitljivoj knjižničnoj građi
- za pretraživanje baza podataka
- za pristup Internetu
- za uredske aplikacije.
Osim toga u knjižnici možete besplatno koristiti vlastito prijenosno računalo i Wi-Fi.

KORIŠTENJE ČITAONICE

Čitaonica je prostor u kojem članovi Knjižnice na miru mogu čitati novine, časopice, knjige koje se ne mogu iznijeti iz Knjižnice (rječnici, enciklopedije, časopisi, posebno vrijedna izdanja i slično, knjige dobivene međuknjižničnom posudbom), učiti, pisati zadaću, koristiti vlastito prijenosno računalo.

KNJIŽNIČNI PROGRAMI

Knjižnični programi su aktivnosti koje knjižnica organizira za svoje korisnike kako bi zabavila, poučila, obrazovala, informirala. U tu svrhu se provode stalni i povremeni projekti.

DOSTAVA KNJIGA NA KUĆNU ADRESU "Od portuna do portuna"

Starijim, nepokretnim i slabo pokretnim članovima koji ne mogu sami doći u knjižnicu, Knjižnica pruža besplatnu uslugu kućne dostave posuđenih knjiga.

Anketa

Koliko knjiga (prosječno) pročitate u jednoj godini?
 • Više od 50 knjiga
  19.3%
 • 20 do 50 knjiga
  31.58%
 • 10 do 20 knjiga
  17.54%
 • 1 do 10 knjiga
  22.81%
 • ne čitam
  8.77%

Foto

Video

Facebook