Gkv.hr

Izjava o digitalnoj pristupačnosti Gradske knjižnice Vodice

IZJAVA O DIGITALNOJ PRISTUPAČNOSTI GRADSKE KNJIŽNICE VODICE

Gradska knjižnica Vodice obvezna je osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o digitalnoj pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu lokaciju Gradske knjižnice Vodice na adresi www.gkv.hr .

Status usklađenosti

Mrežna lokacija Gradske knjižnice Vodice djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nakon testiranja pristupačnosti www.gkv.hr u sustav je unesen velik dio traženih izmjena čime je ispunjen dio zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04). Preostale iznimke navedene su u nastavku.

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz sljedećeg(ih) razloga:

 • Slike na naslovnoj stranici nemaju prikladan opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava
 • Poveznice na naslovnoj stranici koje se nalaze ispod naziva tema nisu istaknute pa korisnik odmah ne prepoznaje da je riječ o poveznicama
 • Pojedine poveznice nemaju prikladni opis
 • Kontakt obrazac nema odgovarajući opis pristupačan osobama koji koriste čitače ekrana
 • Dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku

Podizanje razine pristupačnosti

Gradska knjižnica Vodice će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja informacijskog sustava u maksimalnoj mogućoj mjeri nakon osposobljavanja djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica u skladu sa Zakonom o pristupačnosti, koje će provesti Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva u suradnji s Državnom školom za javnu upravu, Povjerenikom za informiranje i krovnom nacionalnom organizacijom osoba s invaliditetom.

U daljnjoj nadogradnji sustava Gradska knjižnica Vodice implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti sustava i nastojati podići razinu pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 21.srpnja 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene u obliku testiranja pristupačnosti provedeno pomoću servisa „Ace it – Accessibility Evaluator” (ace.useit.se) s rezultatom „availability index” od 73%. Testiranja su izvršena na operativnim sustavima MS Win10, internetskim preglednicima Google Chrome i Microsoft Edge te mobilnom uređaju: Samsung S10+).

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost informacijskog sustava Gradske knjižnice Vodice korisnici mogu uputiti u radno vrijeme Knjižnice (od ponedjeljka do petka od 8 do 15 sati). Knjižnicu je moguće kontaktirati:

 • e-poštom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • telefonom: +385 22 442095
 • poštom: Gradska knjižnica Vodice, Obala Vladimira Nazora 4, 22211 Vodice.

Gradska knjižnica Vodice dužna je na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj 01 4609 041 ili putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Anketa

Koliko knjiga (prosječno) pročitate u jednoj godini?
 • Više od 50 knjiga
  18.75%
 • 20 do 50 knjiga
  28.13%
 • 10 do 20 knjiga
  15.63%
 • 1 do 10 knjiga
  25%
 • ne čitam
  12.5%

Foto

Video

Facebook