Općenito

Gradska knjižnica Vodice narodna je knjižnica koja djeluje na području Grada Vodica kao informacijsko, obrazovno i kulturno središte. Osnivač Knjižnice je Gradsko vijeće Grada Vodica. Pitanja značajna za rad Knjižnice određena su pdfStatutom Gradske knjižnice Vodice.

VIZIJA

Vizija Gradske knjižnice Vodice (Knjižnica u daljnjem tekstu) zasnivat će se na načelu da svim građanima na području Grada Vodica besplatno osigura jednakost pristupa svim vrstama i izvorima informacija, sveukupnom spektru znanja, nacionalnoj i svjetskoj kulturnoj baštini i raznovrsnim oblicima i aktivnostima kulturne razonode kao osnovama za cjeloživotno učenje i usavršavanje, neovisno odlučivanje i kulturni razvitak pojedinaca i zajednice.

Gradska knjižnica treba očuvati i unaprijediti kontinuitet postojanja u suradnji sa županijskom matičnom knjižnicom i postati ravnopravni član mreže nacionalnih i internacionalnih knjižnica, kao značajno i prepoznato kulturno središte područja na kojem djeluje.

POSLANJE - MISIJA

Poslanje Knjižnice temelji se na nastojanju osnivača i djelatnika da se na potrebe i zahtjeve građana Grada Vodica odgovori odabranim, stručno utemeljenim uslugama kojima se potiče čitanje i uporaba knjižničnih usluga, pridonosi nepristranoj obaviještenosti, obrazovanju i bogaćenju kulturnoga života svakog pojedinca i zajednice u cjelini.

U svom budućem okruženju, uslugama i ponudom, trebala bi odgovoriti na informacijske, obrazovne, kulturne, društvene i rekreacijske potrebe svojih korisnika, potencijalnih korisnika i posjetitelja mrežnih stranica Knjižnice. U skladu s opće prihvaćenim načelima za knjižnice, Knjižnica treba pružati usluge svim stanovnicima Grada Vodica i onim povremenim stanovnicima (posjetiteljima), bez obzira na dob, rasu, vjeru, nacionalnost, vjersko ili političko opredjeljenje, u različitim oblicima i pomoću najnovijih tehnologija.

CILJEVI

Ovo poslanje želimo ostvariti kroz definirane ciljeve:

 • biti kulturno središte grada i zajednice
 • biti mjesto za rad, igru i druženje
 • pružiti svesrdnu podršku u obrazovanju korisnika svih uzrasta
 • izgraditi kvalitetnu zbirku na različitim medijima
 • osigurati dostupnost svim vrstama informacija o građi koju Knjižnica posjeduje i koju može omogućiti svojim korisnicima
 • razvijati navike korištenja mrežnih izvora i usluga
 • pružiti doprinos razvoju knjižničarske struke.

Anketa

Koliko knjiga (prosječno) pročitate u jednoj godini?
 • Više od 50 knjiga
  21.67%
 • 20 do 50 knjiga
  30%
 • 10 do 20 knjiga
  18.33%
 • 1 do 10 knjiga
  21.67%
 • ne čitam
  8.33%

Foto

Video

Facebook