Obavijesti

GKV1

KLASA: 132-02/23-01/01
UR.BROJ: 2182-4-3-23-2
Vodice, 22.03.2023.

 

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

 

 

Na temelju Javnog natječaja za radno mjesto knjižničara/ka – pripravnik/ca na određeno puno radno vrijeme KLASA: 132-02/23-01/01, UR.BROJ: 2182-4-3-01-23-1 od 13. veljače 2023. godine, objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Gradske knjižnice Vodice, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dana 22. ožujka 2023. godine objavljuje Poziv na razgovor (intervju), koji će se održati u prostorijama Gradske knjižnice Vodice, Obala Vladimira Nazora 4, dana:

29. ožujka 2023. godine, s početkom u 09,30 sati.

 

Na temelju pristiglih prijava na Javni natječaj za radno mjesto knjižničara/ka – pripravnik/ca na određeno puno radno vrijeme, utvrđen je popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja:

Biljana Mihaela Đekić
Sunčana Jelovčić
Ana Jurić

 

Razgovor s kandidatima provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja odabrano od strane Ravnateljice Gradske knjižnice Vodice.

Smatra se da je kandidat, ukoliko ne pristupi razgovoru (intervjuu), povukao prijavu na Javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Po dolasku na razgovor (intervju) od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće isprave u svrhu utvrđivanja identiteta te ukoliko kandidat ne može dokazati identitet, ne može pristupiti razgovoru (intervjuu).

 

Intervju

Intervju se provodi samo s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
Intervju se provodi osobnim razgovorom Povjerenstva za provedbu javnog natječaja sa svakim pojedinim kandidatom ponaosob.
Svaki intervju se boduje bodovima od 1 do 10, na način da svaki član povjerenstva boduje kandidata, od 1 do 10 te se zbroj njihovih bodova dijeli s brojem članova povjerenstva, a dobiveni iznos čini (prosjek) bodovne ocjene (na dvije decimale). Ukoliko je prosjek bodovne ocjene 0,50 ili prelazi 0,50 onda se broj dodijeljenih bodova zaokružuje na veći broj (npr. 6,50 ili 6,55 se zaokružuje na 7 bodova), a ukoliko je manji od 0,50 onda se dodijeljeni bodovi zaokružuju na manji broj (npr. 6,49 zaokružuje se na 6 bodova).
Povjerenstvo za provedbu natječaja kroz intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u Gradskoj knjižnici odnosno za obavljanje poslova određenog radnog mjesta.

 

Rang lista

Nakon provedenog razgovora (intervjua) kandidata Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema broju ostvarenih bodova.

Na temelju rang liste i prijedloga Povjerenstva za provedbu javnog natječaja Ravnateljica Gradske knjižnice Vodice donosi Odluku o izboru kandidata.

 

Odluka o izboru kandidata po Javnom natječaju objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Gradske knjižnice Vodice. Ista će se dostaviti kandidatima pismenim putem.

Protiv Odluke o izboru po Javnom natječaju nezadovoljni kandidat može pokrenuti upravni spor.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

Samoniklo

Pozivamo sve zainteresirane na branje “dibjeg zeja” koje će se pod okriljem projekta “Pijat zeja” Gradske knjižnice Vodice održati u  Mrdakovici u subotu, 11. ožujka. Berače će u svijet samoniklog bilja koje raste u vodičkim poljima stručno uvesti Ante Sladoljev-Gujo. Gospodin Sladoljev će za ovu priliku pripremiti i degustaciju dibjeg zeja. Bilo bi dobro da svi koji će doći u Mrdakovicu sa sobom ponesu nožić i vrećicu. Pozivamo ih i da nam se prethodno najave pozivom na broj telefona 022/442-095 ili slanjem mejla na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. kako bi na taj način dobili točne upute o lokaciji na kojoj će se sve ovo odvijati. Ukoliko vremenske prilike budu povoljne, predviđeno je da se berači okupe u 13 sati.

Images

ZAJEDNO PROTIV RAKA

 

Teme:

Bolesti dojke: dijagnostika, liječenje i rekonstrukcija

O nacionalnim programima ranog otkrivanja raka dojke, vrata maternice i debelog crijeva

Briga o ženskom i muškom zdravlju

 

U svrhu podizanja razine svijesti građana o prevenciji i liječenju karcinoma, s naglaskom na karcinom dojke, Liga protiv raka Šibensko-kninske županije, Lions klub „Luca“ i Gradska knjižnica Vodice organiziraju susret liječnika i članova Lige sa zainteresiranim građanima.  

Kroz opušteno i interaktivno druženje sudionika saznajte odgovore na pitanja o važnosti ranog otkrivanja bolesti, palijaciji, malignoj boli, osobnim iskustvima oboljelih i izliječenih, ali i na sva ona pitanja koja vas osobno najviše zanimaju.

Uz razgovor o značaju nacionalnih programima ranoga otkrivanja raka dojke, vrata maternice i debelog crijeva, građani će moći dobiti informacije i o drugim vrstama raka.

 

U sklopu druženja, bit će održano predavanje na temu dijagnostike, liječenja i rekonstrukcije dojke.

 

Pozivamo sve zainteresirane da nam se u četvrtak, 16. veljače 2023. pridruže u Gradskoj knjižnici Vodice.

 

Moderator: Danči Mihovilčević, dr. med., predsjednica Lige protiv raka Šibensko-kninske županije 

Gost predavač: Ivica Madžar, dr. med., kirurg u Općoj bolnici Šibensko-kninske županije

 

Organizatori: Liga protiv raka Šibensko-kninske županije, Lions klub „Luca“ i Gradska knjižnica Vodice

 

Početak: 18:30

GKV1

KLASA: 132-02/23-01/01

URBROJ: 2182-4-3-01-23-1

Vodice, 13.02.2023.

Na temelju članka 18. stavak 1., alineja 10. Statuta Gradske knjižnice Vodice (KLASA: 012-03/19-01/02; URBROJ: 2182/04-8-2-1-07-19-1 od 23.05.2019.) i Statutarne Odluke o izmjeni Statuta Gradske knjižnice Vodice (KLASA: 012-03/20-01/01; URBROJ: 2182/04-8-2-1-01-20-2, od 25.07.2020.) te  članka 5. stavka 3. Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 107/2021) ravnateljica objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto

1. KNJIŽNIČAR/KA – PRIPRAVNIK/CA (1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme)

 

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

- Završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ETCS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju , ili završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uz obvezu stjecanja 60 ETCS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na diplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana zapošljavanja.

- Poznavanje rada na računalu

 

Uz vlastoručnu potpisanu prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

- Životopis

- Preslika osobne iskaznice

- Preslika dokaza o stečenoj stručnoj spremi (diploma)

- Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 30 dana)

- Preslika elektroničkog zapisa o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (e-radna knjižica), izdan u vrijeme trajanja Natječaja

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Za osobe koje su podnijele pravodobne i uredne prijave i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će provedeno testiranje u obliku pisanog testiranja i intervjua, a o čemu će biti pravodobno obaviješteni.

 

Kandidat/inja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843.

 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužne su priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu za dostavu: Gradska knjižnica Vodice, Obala Vladimira Nazora 4, 22211 Vodice , s naznakom „Prijava za Javni natječaj“.

 

Ravnateljica zadržava pravo poništenja Javnog natječaja bez posebnog pojašnjenja. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku. Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

 

Ravnateljica

Sanja Radin-Mačukat, mag.bibl.

IMG 20221207 WA0000 002

Poštovani sugrađani,

Centar za odgoj i obrazovanje 'Šubićevac' provodi projekt 'Oživimo slikovnice' kako bi iskustvo čitanja približili djeci rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju. Cilj projekta je realizirati bazu adaptiranih slikovnica i 'priča u kutiji' koje su primjerene razvojnim potrebama djece s teškoćama u razvoju.

Što im je za to potrebno?

 1.  slikovnice koje će se dodatno adaptirati u COO Šubićevac kako bi odgovarale potrebama djece s teškoćama u razvoju
 2.  predmeti/igračke kojima će se 'oživjeti' slikovnice:
 • figure ljudi, životinja, pokućstva, posuđa, hrane i slično
 • figure iz Kinder jaja
 • male plišane igračke 

Što su adaptirane slikovnice i 'priče u kutiji'?

 • Adaptirane slikovnice su slikovnice koje su dodatno modificirane kako bi čitanje bilo pristupačno djeci s teškoćama u razvoju.
 • 'Priča u kutiji'  je kolekcija predmeta/igračaka koji odgovaraju predmetima koji se spominju u slikovnici i prate radnju priče.

Svoje donacije možete donijeti u prostorije Gradske knjižnice Vodice.

50271431 10156519302586849 4384577918865506304 N

Povodom 25 godina postojanja Mense u Hrvatskoj i Sudoku natjecanja za učenike osnovnih i srednjih škola, u petak, 9.12., u prostorijama Gradske knjižnice Vodice održat će se Radionica-igraonica s temom: Rješavanje logičkih zadataka i logičkih slagalica. Voditelj radionice je Siniša Hrga, nagrađivani maestro Vodičke glazbe, a namijenjena je učenicima osnovne škole. Radionica traje od 12-14 sati. 

Influencer

Ovogodišnju Animaciju demokracije uvrstili smo u Mjesec hrvatske knjige. Time želimo dati doprinos temi koja stavlja naglasak na potrebu prilagodbe knjižnica potrebama novih generacija i želji da se ukaže na neka obilježja današnjih mladih, a to su: mobitel u ruci, ekološka osviještenost, kao i osamljenost i zabrinutost. Naša Animacija demokracije: kako mijenjamo svijet, upravo i jest naš doprinos odgoju, posebno građanskom, mladih Vodičana.

Nimalo Strašan Krokodil Baner Za Gkv I Fejs

Jedan simpatičan krokodil koji živi uz rijeku Nil samo se htio s nekime igrati. Kad si krokodil, baš i nemaš puno društva jer te se svi boje. Imaš najoštrije zube i najbrže plivaš, ali to se drugima baš i ne sviđa. „Zar zato što sam krokodil nisam lijep, blag i tih?“ razmišljao je tužno taj simpatični krokodil…

Slikovnicu „Nimalo strašan krokodil“, predivnu, toplu i jednostavnu priču o prijateljstvu predstavit će njena autorica Pepa (Marijana Lubina) u sklopu Mjeseca hrvatske knjige, u petak, 21. listopada u 18 sati na Dječjem odjelu naše knjižnice. Vidimo se!

VesnaŠ. Za Mrežne I Događaje

U ovogodišnji program događaja kojim će se u Gradskoj knjižnici Vodice obilježiti Mjesec hrvatske knjige uvršteno je i predstavljanje zbirki poezije Vesne Štulić i Mirjane Zeman. U prvom dijelu programa Vesna Štulić predstavlja svoju zbirku "Maslina nedorečena", a u drugom će obje autorice predstaviti skupnu zbirku pjesama "Sto ruža za Vesnu Parun", koju su objavile zajedno s još dvoje pjesnika, Sanijelom Matković i Zoranom Sovom. Moderatorica predstavljanja je ravnateljica Gradske knjižnice Vodice Sanja Radin-Mačukat, a u programu će sudjelovati i Vodiške Perlice. Ova poetska večer održat će se u srijedu 19. listopada u 18 sati u multimedijalnoj dvorani knjižnice.
Ičaonica 3.3

Čičaonica ("baby rhyme time") je interaktivni program rane pismenosti namijenjen djeci od 6 mjeseci do treće godine starosti. Radionica se sastoji od pjevanja pjesmica i brojalica, igara prstićima, čitanja slikovnica primjerenih uzrastu plesanja i kretanja uz obaveznu interakciju roditelja i djece.
Imajte na umu da se mozak malog djeteta razvija nevjerojatno brzo, a živčane veze razvijene u prve tri godine života potaknute interakcijom s najbližima ostaju zauvijek. „Razvoj pokreta, usvajanje govora i buđenje razmišljanja važni su koraci razvoja u prve tri godine života." (Velički, Vladimira; Katarinčić, Ivanka. Stihovi u pokretu: malešnice i igre prstima kao poticaj za govor. Zagreb: Alfa, 2011.)
Uvjet za sudjelovanje je članstvo djeteta u Gradskoj knjižnici Vodice (besplatno do navršene druge godine života), a nakon toga iznosi 45,21 kunu godišnje do završetka školovanja. Pozivamo Vas da svakako učlanite svoje najmlađe kako biste od najranije dobi stekli zajedničku naviku posudbe i čitanja slikovnica i dječjih knjiga. Vi, s istom iskaznicom, imate mogućnost posuditi priručnike iz područja odgoja i razvojne psihologije.
Na ovim se druženjima okupljamo svaki drugi četvrtak u 17 i 30 sati u Multimedijalnoj dvorani. Veselimo se prvom druženju 13. listopada!

Rsz 2mhk 2022 Drustvene Mreze 01

Dragi naši, za koji dan "ulazimo" u Mjesec hrvatske knjige (15.10-15.11.). Evo jednog kratkog uvodnog teksta o tome...
Živimo u vremenu okupiranom raznim ekranima, medijima i mrežama. Premalo je vremena kada si dopuštamo predah od brzih i nedorečenih informacija i površnih društvenih kontakata. Stoga vas mi pozivamo da s nama obilježite Mjesec hrvatske knjige.

Rsz 2mhk 2022 Drustvene Mreze 01

U sklopu obilježavanja Dana hrvatskih knjižnica, a radi povećanja javne svijesti o značaju i ulozi knjižnica u razvoju zajednica i društva u cjelini, Hrvatsko knjižničarsko društvo organizira digitalnu kampanju pod nazivom Knjižnice uvijek i svugdje! koja će trajati do 15. studenoga 2022. godine, odnosno do ovogodišnjeg Mjeseca hrvatske knjige.

„Knjižnice su javne kulturne ustanove namijenjene svima koji su u neiscrpnoj potrazi za znanjem, kulturom, obrazovanjem, znanošću, kreativnošću i umjetnošću. Potrebe i zahtjevi društva u odnosu na suvremene knjižnične usluge sve su veće i složenije“, poručuju iz Hrvatskoga knjižničarskog društva i pozivaju knjižnice, njihove korisnike i sve građane da podijele svoje iskustvo korištenja knjižnica te da se uključe u stvaranje novoga viđenja hrvatskih knjižnica.

Digitalnu priču ili jednostavnije - kratak video u kojem će predstaviti svoje viđenje modernih hrvatskih knjižnica, svi zainteresirani mogu poslati preko mrežnoga obrasca Društva, a najoriginalnije priče bit će objavljene na zajedničkoj mrežnoj priči u povodu obilježavanja Dana hrvatskih knjižnica 2022. godine.

Podijelite s nama vašu digitalnu priču i otkrijte zašto su vam knjižnice važne!

Stranica 1 od 26

Anketa

Koliko knjiga (prosječno) pročitate u jednoj godini?
 • Više od 50 knjiga
  18%
 • 20 do 50 knjiga
  32%
 • 10 do 20 knjiga
  20%
 • 1 do 10 knjiga
  22%
 • ne čitam
  8%

Foto

Video

Facebook