31122020

Besplatno članstvo za korisnike s područja pogođenog potresom

Pozivamo sve osobe iz područja pogođena potresom (građane Sisačko-moslovačke županije) koji privremeno borave na području Grada Vodice da se besplatno učlane u Gradsku knjižnicu Vodice. Članstvo uključuje posubu knjiga, korištenje računala, a imamo i društvene igre i igračke za djecu. Veselimo se susretu!

Klasa: 012-04/20-01/02
UrBROJ: 2182/04-8-2-1-01-21-1
Vodice, 07.01.2021.

Na temelju članka 18. Statuta Gradske knjižnice Vodice (KLASA: 012-03/19-01/02, URBROJ: 2182/04-8-2-1-07-19-1, od 23.05.2019. godine) i Statutarne Odluke o izmjeni Statuta Gradske knjižnice Vodice (KLASA: 012-03/19-01/03, URBROJ: 2182/04-8-2-1-01-20-2, od 25.07.2020.), članka 1. Pravilnika o pružanju usluga i uvjetima korištenja knjižnične građe u Gradskoj knjižnici Vodice (Klasa: 012-04/20-01/02; UrBroj: 2182/04-8-2-1-01-20-1, od 17.11.2020.) Ravnateljica dana 07.01.2021., donosi

O D L U K U

o besplatnom članstvu za korisnike iz područja pogođena potresom

Članak 1.
Besplatno članstvo za korisnike područja pogođena potresom odnosi se na građane Sisačko-moslovačke županije koji privremeno borave na području Grada Vodice.

Članak 2.
Besplatno članstvo vrijedi od 07.01.2021 i trajat će 90 (devedeset) dana.

Članak 3.
Ova odluka objavljena je na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Gradske knjižnice Vodice www.gkv.hr te stupa na snagu danom donošenja.

Ravnateljica
Sanja Radin-Mačukat, mag.bibl.

Dostaviti:
1. Odjelima Gradske knjižnice
2. Knjižničarima
3. Arhiva, ovdje

Anketa

Koliko knjiga (prosječno) pročitate u jednoj godini?
 • Više od 50 knjiga
  20.51%
 • 20 do 50 knjiga
  28.21%
 • 10 do 20 knjiga
  17.95%
 • 1 do 10 knjiga
  23.08%
 • ne čitam
  10.26%

Foto

Video

Facebook