Obavijest o ishodu natječajnog postupka za radno mjesto čistač/ica

Ispis

Klasa: 112-01/21-01/01

UrBROJ: 2182/04-8-2-1-01-21-6

Vodice,27.01.2021.

 

Na temelju članka 10.stavka 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85/15) Ravnateljica Gradske knjižnice Vodice objavljuje

 

O B A V I J E S T

o ishodu natječajnog postupka

 

    Po raspisanom Javnom natječaju za izbor i prijam u radni odnos na radno mjesto čistač na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (1 izvršitelj, m/ž) uz probni rad od tri mjeseca Klasa: 112-01/21-01/01 UrBroj: 2182/04-8-2-1-01-21-1 od 08.01.2021., a koji je objavljen na web stranici Gradske knjižnice Vodice i na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje od 08.01.2021.

Dana 27.01.2021. godine doneseno je Rješenje o prijemu u službu Nediljke Fržop iz Vodica, temeljem Jedinstvenog zapisnika Povjerenstva za provedbu natječaja.

 

Ravnateljica

Sanja Radin-Mačukat, mag.bibl. i dipl.knjižničarka