Obustava radionica do 15. travnja

Ispis

Klasa: 113-06/21-01/01

UrBROJ: 2182/04-8-2-1-01-21-01

Vodice, 01.04.2021

 

Na temelju Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Šibensko-kninske županije točke II. stavka 9 (NN 32/2021), ravnateljica donosi

ODLUKU

o prekidu održavanja radionica

 

Zbog pogoršane epidemiološke situacije na našoj Županiji radionice za djecu neće se održavati od 01.04.2021. do 15.travnja 2021.godine.

 

O b r a z l o ž e nj e:

Zbog sprječavanja prijenosa nCoV bolesti (COVID-19) te zaštite radnika, korisnika i članova Gradske knjižnice Vodice, ravnateljica je odlučila kao u izreci ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti opozvana na temelju odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i drugih zakonskih propisa i podzakonskih akata Sabora Republike Hrvatske i Osnivača.

 

Ravnateljica

Sanja Radin-Mačukat, mag.bibl.