Poziv na razgovor (intervju za radno mjesto čistač/ica)

Klasa: 112-01/21-01/01

Ur.broj: 2182/04-8-2-1-21-3

Vodice, 21. 01. 2021.

 

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

 

    Na temelju Javnog natječaja za izbor čistača (m/ž) na neodređeno nepuno radno vrijeme KLASA: 112-01/21-01/01, UR.BROJ: 2182/04-8-2-1-01-21-1 od 08. siječnja 2021. godine, objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči i web stranici Gradske knjižnice Vodice, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dana 21. siječnja 2021. godine objavljuje Poziv na razgovor (intervju), koji će se održati u prostorijama Gradske knjižnice Vodice, Obala Vladimira Nazora 4, dana:

25. siječnja 2021. godine, s početkom u 09,30 sati.

 

    Na temelju pristiglih prijava na Javni natječaj za radno mjesto čistača/ice na neodređeno nepuno radno vrijeme, utvrđen je popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja:

Marijana Cukrov

Susanna Cukrov

Nediljka Fržop

Barbara Popov

Razgovor s kandidatima provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja odabrano od strane Ravnateljice Gradske knjižnice Vodice.

Smatra se da je kandidat, ukoliko ne pristupi razgovoru (intervjuu), povukao prijavu na Javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Po dolasku na razgovor (intervju) od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće isprave u svrhu utvrđivanja identiteta, te ukoliko kandidat ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru (intervjuu).

Intervju

Intervju se provodi samo s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Intervju se provodi osobnim razgovorom Povjerenstva za provedbu javnog natječaja sa svakim pojedinim kandidatom ponaosob.

Svaki intervju se boduje bodovima od 1 do 10, na način da svaki član povjerenstva boduje kandidata, od 1 do 10, te se zbroj njihovih bodova dijeli s brojem članova povjerenstva, i dobiveni iznos čini (prosjek) bodovne ocjene (na dvije decimale). Ukoliko je prosjek bodovne ocjene 0,50 ili prelazi 0,50 onda se broj dodijeljenih bodova zaokružuje na veći broj (npr. 6,50 ili 6,55 se zaokružuje na 7 bodova), a ukoliko je manji od 0,50 onda se dodijeljeni bodovi zaokružuju na manji broj (npr. 6,49 zaokružuje se na 6 bodova).

Povjerenstvo za provedbu natječaja kroz intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u Gradskoj knjižnici odnosno za obavljanje poslova određenog radnog mjesta.

Rang lista

Nakon provedenog razgovora (intervjua) kandidata Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema broju ostvarenih bodova.

Na temelju rang liste i prijedloga Povjerenstva za provedbu javnog natječaja Ravnateljica Gradske knjižnice Vodice donosi Odluku o izboru kandidata.

Odluka o izboru kandidata po Javnom natječaju objavit će se na oglasnoj ploči i Web stranici Gradske knjižnice Vodice. Ista će se dostaviti kandidatima pismenim putem.

Protiv Odluke o izboru po Javnom natječaju nezadovoljni kandidat može pokrenuti upravni spor.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

Martina Tabula, predsjednica Komisije

Anketa

Koliko knjiga (prosječno) pročitate u jednoj godini?
 • Više od 50 knjiga
  20.51%
 • 20 do 50 knjiga
  28.21%
 • 10 do 20 knjiga
  17.95%
 • 1 do 10 knjiga
  23.08%
 • ne čitam
  10.26%

Foto

Video

Facebook