4.strana Linda

Brnistra: rano otkrivanje jezičnih i govornih smetnji

U suradnji s Dječjim vrtićem „Tamaris" i stručnjacima iz područja logopedije Gradska knjižnica Vodice provodi projekt za djecu predškolskog uzrasta „Brnistra: rano otkrivanje jezičnih i govornih smetnji".
Djelovanje na području jezično-govornog razvoja nužno je od najranije dobi, a analize pokazuju da su problemi u ovom razvoju prisutni kod 10% djece spomenutog uzrasta. Djeca s jezičnim poteškoćama u pravilu čitaju sporo, otežano, često netočno, slovkajući slova u sebi pri čemu su prisutne izrazite poteškoće u dekodiranju riječi, odnosno prevođenja pisanih simbola u glasove i prepoznavanju značenja pročitanoga glasovnog niza. Djeca s jezičnim poteškoćama sporo pišu iako im rukopis može biti izrazito lijepo oblikovan. Posebno su izražene poteškoće u pisanju sastavaka koje se očituju težim jezičnim oblikovanjem misli u sastavku, ali mogu dobro napredovati u učenju osobitosti pisanog jezika.
Iako su poteškoće prisutne u gotovo svim segmentima učenja, djeca uz pravilan, individualizirani pristup i odgovarajuću logopedsku terapiju mogu postići sposobnost samostalnog učenja i uspješno završiti svoje školovanje.
Projekt ima nekoliko konkretnih ciljeva: omogućiti nesmetani razvoj govora, jezika i komunikacije; omogućiti ispravan stav prema prirodi; omogućiti razvoj vještina rane pismenosti; razviti ljubav prema čitanju; stvaranje čitalačkih navika te omogućiti daljnje provođenje projekta potičući sudionike na preuzimanje aktivne uloge u daljnjem provođenju i organizaciji projekta.
Zadaci postavljeni pred djecu polaznike radionica oslanjat će se prvenstveno na govorno-jezične vježbe. Zadaci će biti podijeljeni na nekoliko aspekata:
- koncept pisanog teksta,
- tisak i svijest o pisanom tekstu,
- imenovanje slova,
- pripovijedanje (određivanje likova , sintaktička složenost, problem priče)
- prepoznavanje i stvaranje rime na zadanu riječ
- broj riječi u rečenici,
- slušanje i razumijevanje priče,
- slogovno stapanje, slogovna raščlamba,
- prepoznavanje početnog fonema u riječima,
- fonemsko stapanje, prepoznavanje početnog fonema u riječima (prvi glas u riječi),
- fonematska raščlamba.
Stručno odabrane priče i slikovnice su temelj za stjecanje čitalačkih navika i ljubavi prema čitanju, kao i redoviti posjeti knjižnici. U suradnji s Dječjim vrtićem „Tamaris" organizirani su redoviti tjedni dolasci u knjižnicu (grupa od 17 do 27 predškolaca) i drugih vrtićkih skupina. Radionice provode knjižničarke na Odjelu za djecu, a sastoje se od vježbi (imitativno-izvršne, konstruiranja, kreativne i govorne), jezičnih igara, čitanja i razgovora o slikovnicama te kreativnih radionica s ciljem jačanja predčitalačkih vještina, fine motorike, ekološke svijesti, kreativnosti, suradnje, komunikacijskih vještina, te navike korištenja knjižnice i čitanja.
Kreativne ekološke radionice provode u suradnji s odgajateljicama DV Tamaris sa svrhom poučavanja o biološkoj raznolikosti i autohtonim biljkama kao što su lavanda, ružmarin, brnistra, smilje, gospina trava i slično te razvoja fine motorike koja je preduvjet za razvoj govora.
Važan dio programa su logopedske radionice koje provodi prof. logopedije Romana Mačukat. Zamišljene su kao grupne aktivnosti (petero djece) koje se održavaju jednom tjedno u trajanju od 60 minuta u prostorima Gradske knjižnice Vodice.
Osim radionica s djecom, održavaju se i povremene radionice s roditeljima u cilju osvještavanja važnosti jezičnog poticanja djece u obiteljskom okruženju te interaktivna stručna predavanja iz područja logopedije za roditelje, odgajatelje i ostale zainteresirane za govorno-jezične poteškoće kod djece. 

Kao potporu projeku nabavljene su knjige, slikovnice, AV-građa i igračke koje su dostupne svim korisnicima knjižnice, a okupili smo ih na popisu kojem možete pristupiti preko sljedeće poveznice: http://www.gkv.hr/logopedska-literatura-i-igre-za-razvoj-grafomotorike.

Anketa

Koliko knjiga (prosječno) pročitate u jednoj godini?
 • Više od 50 knjiga
  19.05%
 • 20 do 50 knjiga
  30.95%
 • 10 do 20 knjiga
  19.05%
 • 1 do 10 knjiga
  21.43%
 • ne čitam
  9.52%

Foto

Video

Facebook